CENTRALT I GÖTEBORG

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fem organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

ÅRSMÖTE måndagen den 11 mars kl 18.00

i Viktoriahuset rum 304, entré under Hagabion. Om låst ring 304C eller mobil 0760 30 86 00 (Karin Utas Carlsson). Motioner lämnas in till styrelsens ordförande, karin.utas.carlsson@telia.com, senast den 25 febr.

Verksamhetsberättelse FHG    inbjudan FHG årsmöte 2019-03-11

I ANGERED

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

Forgiveness/Försoning, en utställning från Fredens Hus Uppsala    

Utställningen Forgiveness eller Försoning är hyrd från Fredens Hus Uppsala. Utställningen behandlar 16 exempel på svåra konflikter världen över och den kan användas för vidare samtal kring problem och konflikter. Efter invigningen den 13 nov. visades utställningen torsdag eftermiddagar vid upprepade tillfällen fram till jul. Utställningen kan användas för åldrar fr o m högstadiet. Gymnasier och folkhögskolor är nog att föredra.

Utställningen kan hyras efter överenskommelse med karin.utas.carlsson @telia.com  eller 0760 30 86 00. Den ska vara åter i Uppsala till den 1 april 2019.

Utställningen är fotograferad: www.laraforfred.se/skola/konflikthantering/forsoning. Till den finns en broschyr som gör berättelserna fylliga. För att kompensera för att vi här saknar broschyren (fås vid hyra av utställningen från Uppsala) har Karin utifrån de 16 berättelserna skrivit komplement till utställningen. Där finns ytterligare information om de olika fallen och där finns användbara citat.

Eftersom utställningen är på engelska finns här översättning. Utställningen Forgiveness eller Försoning.Svenska.

Under vecka 3 har utställningen visats i Vättleskolan i Angered, åk 7-9. Medverkande var kurator och specialpedagog samt lärare.

Det interaktiva spelet Your Move och träning i hantering av konflikter, även medling

Cafékvällen tisdagen den 20 nov. -18.00 presenterades detta spel. Fredens Hus Göteborg erbjuder fortsatta träningstillfällen efter intresse och anmälan till karin.utas.carlsson@telia.com eller 0760 30 86 00. Arbetet kan ske antingen i “Vårt Rannebergen”, Rannebergens centrum rakt ovanför busshållplatsen Rannebergen Centrum i Hyresgästföreningens lokal bredvid Pizzerian, eller i skolor eller på andra platser efter överenskommelse.

Det interaktiva spelet Your Move av Andrea Hvistendahl kommer att kunna utnyttjas vid träning i analys och god konflikthantering. Se litet av spelet använt i Irak av Andrea länk: https://vimeo.com/92772626.

Här finns litet information om spelet “Your Move”. Spelet Your Move.Beskrivning

Gårdstensskolan

Ett samarbete med pedagogerna (arbetslaget) för åk 4 och 5 rörande träning och utbildning i konflikthantering/medling inleddes den 5 december -18. Det fortsätter under vårterminen.

I Aktivitetshuset i Hammarkullen, kurser, föreläsningar, seminarier, träningar

I Aktivitetshuset i Hammarkullen planeras korta kurser och workshops i konflikthantering och medling. Det första kurstillfället av tre var den 22 januari kl 19-21. Se annons nedan och i kolumnen här till höger. 

VI planerar att i Fredens Hus Göteborg ha verksamhet tisdagar jämna veckor hela vårterminen. Adressen: Bredfjällsgatan 36 (i affischen står det 38-44), sektion G. Vägbeskrivning: Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen (för spårvagnar). Gå RAKT FRAM c:a 100 meter. Du har då Folkets hus till höger och Parkleken till vänster. Rakt fram ligger två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen (gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. L är expeditionen, G något ytterligare till vänster. Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). Då ser man Hammarkullestationen rakt fram och till höger på en vägg finns karta över området. Folkets hus utmärkes med A och B, Parkleken med P.

Förhoppningsvis kommer samarbete med skolor att ske. Kontakter har tagits. Vi hoppas kunna utveckla dem, liksom kontakter med andra föreningar, också dem i Aktivitetshuset i Hammarkullen.

Se här Tre Kurstillfällen. Att Leva Freden:

Spelet Your Move (se ovan).

Föreläsningar och seminarier av inbjudna personer och föreningar som också arbetar för en fredskultur.

Planer på bokkafé för fredsundervisning. Högt på önskelistan står ett bokkafé. Professor Åke Bjerstedts dödsbo har donerat konflikt- och fredsundervisningslitteratur som finns i 11 flyttlådor. Dessa behöver få ett hem. Kanske kan det bli ett tillfälligt hem i ett s k “Community Kitchen” som planeras i Aktivitetshuset. Om detta är inget beslutat ännu. Längre in i framtiden hoppas vi på en egen lokal med riktigt bibliotek och kursverksamhet.