Bli medlem

Årsavgift per person: 100 kr
för organisation: 200 kr

Bankgiro: 113-5193 Det är oerhört viktigt att du skriver vem som betalat in avgiften. Förnamn, efternamn, vad som helst som gör att du kan identifieras. Annars vet vi inte vem det är!

Fyll i formuläret nedan för att registrera dig. Vi följer lagen om dataregistrering GDPR.

Samtycke insamlande av personuppgifter

När du blir medlem i Fredens Hus Göteborg registreras dina personuppgifter, registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte

När du blir medlem i Fredens Hus Göteborg samtycker du till att vi registrerar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem. Personuppgifterna används bara inom ramen för föreningens verksamhet, t.ex. utskick av medlemsinformation, kallelser och nyhetsbrev.

Personuppgifter som behandlas av Fredens Hus Göteborg.

Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, mobilnummer och email. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter omedelbart.

Vem som hanterar dina personuppgifter

Kassör, ordförande och sekreterare har ansvar att hantera uppgifterna i Fredens Hus Göteborgs medlemsregister.

Dina rättigheter

Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du oss på karin.utas.carlsson@telia.com.