Arkiv

Gestaltterapi, vad innebär det?

Tid: Tisdagen den 18 februari -20 kl. 19.00-21.00

Plats: Fredens Hus Gbg, Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36-38, ingång G, vetter mot Hammarkullestationen. Vägbeskrivning: Se ovan.

Samtalsledare: Helena Mering, diplomerad gestaltterapeut. Helena har bakgrund bla a inom musik och teater.

Under kvällen ges en kortare introduktion till gestaltterapins ursprung och vad det innebär att gå i denna terapiform. Deltagarna ges en chans att stanna upp och reflektera och samtala kring vad som är viktigt i livet. Vi gör också enklare övningar tillsammans.

Vem blir jag vid mötet med andra? Vi undersöker tillsammans när kontakt skapas och när den uteblir. I gestaltterapi utgår vi från mötet i stunden och det som uppstår i rummet. Hur vet vi att vi har det som vi har det? Hur känns det i kroppen? Hur kan jag stödja mig själv i svåra situationer, hur kan jag be om stöd från andra?

Gestaltterapeuten utgår ifrån att varje människa gör så gott den kan i varje ögonblick.Det existensiella perspektivet är centralt. Hur vill jag leva mitt liv? När jag förstår mig själv kan jag bättre ta ansvar och göra val som stämmer överens med mina värderingar.

Fritt inträde. Fika. Alla välkomna!

Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS.

Ermin Skoric: Förebyggande arbete i skolan mot rasism och extremism

Tid: Den 4 febr. -20 kl. 19.00

Plats: Fredens Hus Göteborg, Aktivitetshuset i Hammarkullen

Toleransprojektet bygger på ett förhållningssätt som har sitt ursprung i mordet på den 14-årige John Hron i Kungälv av fyra nazistiska tonåringar år 1995. Christer Mattsson fick då i uppgift att analysera varför problemet fanns i Kungälv och arbeta fram en modell för ett långsiktigt arbete med elever som kränker och visar intoleranta attityder i skolan. Toleransprojektet har drivits framgångsrikt i såväl Kungälvs kommun som i andra kommuner sedan 1999.

Toleransprojektet bygger på en riktad insats för att möta de ungdomar och grupper i skolan som det finns social oro kring. Ungdomar får i Toleransprojektet reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde samt träna sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning i en historisk kontext.

Gratis inträde. Fika. Alla välkomna!

Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS.

Feelgood-kommunikation: Samtal för samförstånd
med Sylvia Lidén Nordlund

Tid: Tisd. den 21 januari kl 19.00-21.00 

Plats: Fredens Hus Göteborg, Aktivitetshuet i Hammarkullen, ingång G. Bredfjällsgatan 36 men observera att ingången vetter mot Hammarkullestationen, ej mot gatan. C:a 100 meter rakt fram från Hammarkullestationens entre´.

Seminarieledare: Sylvia Lidén Nordlund

Kvällens föreläsning handlar om att använda NVC, Nonviolent Communication, för att mötas och skapa samförstånd i stället för missförstånd. Många gånger pratar vi förbi varandra – såväl på arbetet, i skolan och i vårt privata liv med vänner och partner. NVC kan hjälpa oss att mötas på ett annat sätt, mer genuint utifrån våra känslor och behov. Att våga visa vår sårbarhet, tydligt uttrycka det vi behöver och dessutom lyssna till den andra och tillsammans försöka hitta lösningar som tillgodoser bådas behov är ett medel för att må bra i våra relationer.

Sylvia Lidén Nordlund är författare, föreläsare och oberoende tränare i NVC, också kallat Giraffspråket, utvecklat av Marshall Rosenberg. Sylvia kommer att använda och visa Marshall Rosenbergs modell för kommunikation; Nonviolent Communication (NVC) och de fyra stegen. Hon kommer att ge egna exempel och låta deltagarna träna på något moment inom NVC.

Fri entré. Alla välkomna!

VÅRPROGRAMMET 2020 tisdagskvällar FHG

ATT GE SIG IVÄG OCH KOMMA TILL ETT NYTT LAND – vad och hur ska man göra för att bli en del av det nya samhället man har hamnat i?
Tisdagen den 29 okt. kl. 19.00-21.00

Plats: Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36, ingång G, obs. vetter mot Hammarkullestationen. Spårvagn 4, 8 och 9.
Inträde: Fritt. Fika.
Arrangör: Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS

Kom och lyssna till en gripande men också en hoppfull berättelse med drömmar och visioner för framtiden!

Marina är kristen assyrier/syrian från Turkiet, själv är flykting. Hon har skrivit boken Farväl! Välkommen hem. Hon berättar och inbjuder till samtal.

Marina kom till Göteborg sommaren 1985. Hon vet vad det innebär att bryta upp och byta land, att skiljas ifrån sin familj och sin mormor som blev kvar därför att myndigheter i Europa inte räknade henne tillhöra kärnfamiljen. 

Marina har skrivit boken ”Farväl! Välkommen hem. Hon berättar om sin livsresa, om förluster men också om vinster, hur hon med bara fem års skolbakgrund från sitt hemland började läsa till sjuksköterska, hur hon integrerade sig i svenska samhället. 

KONSTRUKTIV KONFLIKTHANTERING
Tisdagen den 15 okt. kl. 19.00-21.00

Plats: Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36, ingång G vetter mot Hammarkullestationen

Inträde: Fritt
Fika

”NOT IN MY BACKYARD” en forumteaterföreställning av och med personer med erfarenhet av hemlöshet, om den hemlöses utsatthet. 

Rättvis forumteater under sin ledare Gunnar Larsson.

Efter uppvärmning spelar gruppen upp sin egen forumteaterföreställning. Därefter får publiken hjälpa till att bryta de förtryckande situationerna i föreställningen samt vara delaktiga i en avslutande diskussion.

Arrangör: Fredens Hus Göteborg med stöd av SENSUS Forumteater Fredens Hus Göteborg 1 okt.

Forumteater Fredens Hus Göteborg 1 okt.

5 okt. Kulturvandring i Hammarkullen, Fredens Hus Gbg

Tid:  Lördagen 5/10 kl. 12.00 – 17.30 
Inträde: fritt
Arrangör: Blå Stället och Fredens Hus Göteborg.www.fredenshusgoteborg.se/aktiviteter

12.00 – 17.30 Ordföranden i Fredens Hus Göteborg, Karin Utas Carlsson, finns på plats och berättar om föreningens arbete och visar utställning om vad föreningen står för. Samtal med besökande under dagen. Litet bokbord.

Inbjudna medverkande:

12.30 Berthas systrarsjunger fredssånger

kl.13.00 – 14.00 Rättvis forumteater under sin ledare Gunnar Larsson.Efter uppvärmning spelar gruppen upp sin egen forumteaterföreställning Not in my backyard om den hemlöses utsatthet. Därefter får publiken hjälpa till att bryta de förtryckande situationerna i föreställningen samt vara delaktiga i en avslutande diskussion.

15.30 Försoning. Karin Utas Carlsson visar bilder ur utställningen med samma namn och samtalar med publiken om förlåtelse, försoning och konstruktiv konflikthantering.

Kulturvandring Hammarkullen, Fredens Hus Gbg 5 okt.

FORUMTEATER I FREDENS HUS GÖTEBORG
Tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 19.00-21.00

Plats: Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36, ingång G, obs. vetter mot Hammarkullestationen. Spårvagn 4, 8 och 9.
Inträde: Fritt. Fika.
Arrangör: Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS

I den här workshoppen kommer vi att undersöka hur vi kan hantera konflikter konstruktivt och  likvärdigt. Workshoppen är för dig som vill utmana vanliga reaktioner och pröva nya sätt att agera. Vi arbetar med en konflikthanteringsmodell utarbetad av den belgiska ickevåldstränaren Pat Patfoort. Modellen utgår ifrån att det är bra att vara olika och att när olikheter krockar behövs förståelse för både sig själv och den andre för att hitta en hållbar lösning.

Ledare för seminariet:
Kajsa Svensson,teaterpedagog, driver InterAct som arbetar med mångfaldsfrågor, interkulturell kompetens och konflikthantering på arbetsplatser. 

I den här filen kan man läsa litet mer om denna workshop och om Kajsa Svensson: 

Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg uppdat. 10 sept.

Konstruktiv konflikthantering. enligt Pat Patfoort.15 oktober

29 sept. FÖR FRED LOKALT OCH GLOBALT Fredens Hus Göteborg presenterar sig i Kulturhuset Blå Stället i Angered

Arrangörer: Blå Stället och Fredens Hus Göteborg.

FÖR FRED – LOKALT OCH GLOBALT

Medverkande:
Gästspel med kören Motvals
.
Karin Utas Carlsson, ordförande Fredens Hus Göteborg, berättar om föreningen, dess samarbetspartners och höstens program.
Bertil Gustafsson, konstnär och fredsaktivist talar om kärnvapen. Fredsgudinnan Nuclear Disarmament. Ny skulptur i Göteborg.
Rättvis Forumteaters ledare Gunnar Larsson berättar och visar.
IdaLIsa Wiik, ordförande i Vardagen Civilkurage, Göteborgsavdelning, berättar och demonstrerar.

IdaLisas träning i klassrum

29 sept. Blå Stället FÖR FRED LOKALT OCH GLOBALT affisch

Rättvis Forumteater

VAD ÄR FREDSKULTUR OCH HUR TRÄNAR MAN ICKEVÅLD?
Tisdagen den 17 sept. kl. 19:00 – 21:00
. 9 personer kom förutom föreläsarna. Referat finns.

3 sept. -19 ETT SPRÅK FÖR LIVET – En metod att skapa kontakt
Träning och teori

Denna workshop har vi haft. 15 personer kom och vi hade en riktigt fin lärostund tillsammans. Referat finns under menyn med det namnet.

Plats: Aktivitetshuset i Hammarkullen, ingång G (Vägbeskrivning ovan)
Tid: Tisdagen den 3 september kl. 19.00-21.00
Kostnad: Gratis

Sylvia Lidén Nordlund, författare, oberoende tränare i Marshall Rosenbergs Giraffspråk talar och demonstrerar metoden och tänkesättet.

Sylvia skriver om föresläsningen:

NVC är som en inre verktygslåda för att kommunicera på ett sätt som skapar kontakt och samförstånd. Förhållningssättet bygger på ömsesidighet och respekt, med hjälp av en modell i fyra steg för att uttrycka oss, men även för att lyssna.

För att få genuin kontakt med andra behöver vi ha kontakt inåt – med oss själva, våra känslor och våra behov. Vi behöver ta ansvar för att orden vi uttalar är ickeanklagande och ickedömande, så att den andra är beredd att lyssna utan att gå till motattack eller i försvarsställning.

Vi behöver även vara genuint beredda att lyssna till den andra och ärligt visa oss i vår mänskliga sårbarhet, för att skapa en kommunikation som undanröjer missförstånd och ger ett samförstånd oavsett om vi tycker lika eller inte. Våra åsikter är egentligen ointressanta medan vår vilja att mötas och förstå varandra är avgörande för om kommunikationen fungerar eller gnisslar.

Sylvia kommer att introducera deltagarna till Marshall Rosenbergs modell för kommunikation, Nonviolent Communication (NVC) som ibland benämns som ”Giraffspråket”, och de fyra stegen . Hon kommer att ge egna exempel och låta deltagarna träna på något moment inom NVC.

Föreläsning Ett språk för livet

För mer information om Sylvia (och hennes författarskap) och även om vårt höstprogram i Fredens Hus Gbg se: Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg uppdat. 10 sept.

OCKUPATIONEN I PALESTINA-page-001Ladda ner