Aktiviteter

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fyra organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet.

Artiklar och material läggs in på www.laraforfred.se under menyerna Fredsrörelsen och Miljö. 

VÄGBESKRIVNING till Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36.

Ofta hyr Fredens Hus Göteborg ingång G (nyare beteckning 4). Fr o m 2020 kan vi dock hyra andra delar av huset. Åk spårvagn 8, 4 eller 9 till Hammarkullestationen. Från entrén gå RAKT FRAM c:a 100 meter  (Folkets Hus på höger sida) till 9-våningshusen. Välj det vänstra och gå inte ut på gatan på andra sidan huset. Observera  att ingångarna till Aktivitetshuset ligger i bottenplanet och vetter mot Hammarkullestationen. Ännu saknas skylt för Aktivitetshuset.

Om Uppsala Fredens Hus. Jonas Pertofts föredrag under årmötet den 26 september. Referat

Föredrag Uppsala Fredens Hus

Tisd. 3 nov. kl. 18.00 Lina Alsterlund från följeslagarprogrammet berättar om sin resa i Palestina/Israel

Plats: Aktivitetshuset i Hammarkullen ingång G (väg beskrivning, se ovan!).

Läs här brev från Lina med länk till hennes rapport om stadsplanering i Jerusalem:

Nu finns min fjärde reserapport publicerad på hemsidan. Den här gången har jag mött palestinska Dana och israeliska Sari från organisationen Bimkom.

“– Det är naturligt för en stad att växa, men det som sker i Jerusalem sker inte på ett naturligt sätt, och tar inte hänsyn till hur det faktiskt ser ut idag, berättar israeliska Sari.

Hon är arkitekt på Bimkom, som arbetar med stadsplanering för att tillgodose mänskliga rättigheter för både palestinier och israeler. Sari berättar om hur stadsplaneringen för Jerusalem styrs av nationell politik, och att denna politik handlar om demografi, det vill säga att staden ska tillåtas växa genom förtätning och utbyggnad på ett sånt sätt att israeler ska vara i majoritet i staden”

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/att-planera-en-ockupation/

Se också andra resebrev hon skrivit:: https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/identitetspolitik/

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/israeliskt-ickevald/.

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/bortom-turistens-blick/

Det är upprörande läsning.

Gamla program och planen för vårprogrammet se meny ARKIV

Referat, se meny REFERAT