Aktiviteter

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fyra organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet.

Artiklar och material läggs in på www.laraforfred.se under menyerna Fredsrörelsen och Miljö. När pandemin är över tillkommer menyn Kalendarium,

Hopp & Motstånd. Kurs 5-9 augusti -20. Träning i civilkurage, ickevåld, fredskultur och klimat

Tid: fred. 5  aug. kl.12.30 – sönd. 9 aug. kl. 15.00 Denna kurs hoppas vi ännu ska kunna genomföras, dvs att pandemin då inte förhindrar resor och att vi träffas.

Plats: Lysestrands scoutgård utanför Lysekil

Hopp & Motstånd är ett möte mellan olika organisationer för utbyte kring träning, civilkurage och ickevåld.

Retreaten kombinerar badsemester och kurser. Varje dag är det gott om tid för avkoppling, bad och promenader i gemenskap eller för dig själv. Se upplägget i årets schema.

Under kurserna övar vi olika metoder för civilkurage, ickevåld och fredskultur. Det kan vara praktiska verktyg för att ingripa vid förtryck och våld i bostadsområdet, arbetsplatsen och globalt politiskt våld.

PRISER, ANMÄLAN, SCHEMA, KURSBESKRIVNING, TRÄNARE  m m se https://civilkuragepajobbet.nu

 

PROGRAMMET FHG som det såg ut när allt avbröts mars 2020 Vårprogrammet jämna tisdagar Aktivitetshuset i Ham

Årsmötet är uppskjutet pga Coronapandemin. Vi återkommer med tid och plats när det blir möjligt att genomföra årsmötet. Det blir troligen i Viktoriahuset, rum 304. 

Plats:

Det stora som händer är att diskutera och besluta om stadgeändring så vår förening blir filial till Fredens Hus med säte i Uppsala. Endast medlemmar har rösträtt. Bankgiro: 113-5193. Årsavgift 100 kr. Organisation 200 kr.

Talare: Innan årsmötesförhandlingarna är  vice ordförande i Fredens Hus Uppsala, Jonas Pertoft inbjuden att berätta om Fredens Hus och funderingar kring samarbete med oss om vi blir filial.

En motion föreligger från styrelsen. Det gäller förslag till ändring av stadgarna så att Fredens Hus Göteborg blir filial till Fredens Hus med säte i Uppsala, www.fredenshus.se/forening.

Detaljer ska utformas under året. Vårt organisationsnummer behåller vi. Bilaga 1 Motion. Bilaga 2 Våra stadgar vilka föreslås revideras t o m §1. Övriga bibehålls. Bilaga 3. Föreningen Fredens Hus’ stadgar (säte i Uppsala).

Medlem kan lägga motion (förslag) till årsmötet. Denna ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har den som är medlem i föreningen och har betalat årsavgift. Röstning kan inte ske genom ombud.

Medlemsavgift betalas till bankgiro 113-5193. 100 kr per år för individuellt medlemskap, 200 kr för organisationer.

Kontakt: karin.utas.carlsson@telia.com

Dagordning, se bifogad fil med bilagor.

Kallelse till årsmöte FHGden 29 mars 2020 kl. 13.00 Viktoriahuset rum 304

Bilaga 1a Motion till årsmöte Fredens Hus Göteborg den 29 mars

Bilaga 1b Stadgar enl. förslag till årsmötet 29 mars -20 Fredens Hus Göteborg

Bilaga 2 Stadgar föreningen Fredens Hus Göteborg. 6 febr. -18

Bilaga 3 Stadgar Fredens Hus med säte i Uppsala

VERKSAMHETSBERÄTTELSE årsmöte Fredens Hus Göteborg

Förenklat Årsbokslut 2019, 200202

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying

Plats: Capitol, Skanstorget 1

Filmvisningen är uppskjuten till troligen den 14 september, 2:a månaden i månaden

https://www.capitolgbg.se/produktion/dr-strangelove-or-how-i-learned-to-stop-worrying/

 

VÅRPROGRAMMET 2020 I AKTIVITETSHUSET HAMMARKULLEN. Till hösten kommer några av de planerade programmen att genomföras. Annonsering när vi vet mer.

JÄMNA TISDAGAR KL 19.00-21.00 UNDER TERMINERNA

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

VÄGBESKRIVNING: Adressen är Bredfjällsgatan 36, sektion G som vetter mot Hammarkullestationen (spårvagnar 4,8 och 9 mot Angered). Det är svårt att hitta via eniro. Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen. Gå RAKT FRAM från denna entré (under kungakronan) gå c:a 100 meter (till höger ligger Folkets hus, till vänster Parkleken och efter den en basketbollplan) Rakt fram ligger då två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen(gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. I sektion L ligger expeditionen, G ligger något ytterligare till vänster. (Bredfjällsgatan går på andra sidan av huset.) Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). 

KULTURHUSET BLÅ STÄLLET I ANGERED

Klimatet – vad kan vi göra?

Tid: Uppskjutet till hösten, en söndag eftermiddag, dock ej under Bokmässan,

Plats. Blå Stället, Stora salen

Föredrag och panelsamtal kring klimatförändring och militärens påverkan på klimatet.

Fridays for Future, Extinction Rebellion och Kvinnor för Fred medverkar.

Samtalsledare: Ianthe Holmberg, Fredens Hus Göteborg.

Arrangör: Fredens Hus Göteborg och Blå Stället.

 

Plan på en gårdsfest Aktivitetshuset Hammarkullen

Som det ser ut nu med Coronapandemin är det uppskjutet på obestämd tid.

Lina Alsterlund från följeslagarprogrammet kommer att till hösten bjudas in att berätta om sin resa i Palestina/Israel

Läs här brev från Lina med länk till hennes rapport om stadsplanering i Jerusalem:

Nu finns min fjärde reserapport publicerad på hemsidan. Den här gången har jag mött palestinska Dana och israeliska Sari från organisationen Bimkom.

“– Det är naturligt för en stad att växa, men det som sker i Jerusalem sker inte på ett naturligt sätt, och tar inte hänsyn till hur det faktiskt ser ut idag, berättar israeliska Sari.

Hon är arkitekt på Bimkom, som arbetar med stadsplanering för att tillgodose mänskliga rättigheter för både palestinier och israeler. Sari berättar om hur stadsplaneringen för Jerusalem styrs av nationell politik, och att denna politik handlar om demografi, det vill säga att staden ska tillåtas växa genom förtätning och utbyggnad på ett sånt sätt att israeler ska vara i majoritet i staden”

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/att-planera-en-ockupation/

Se också andra resebrev hon skrivit:: https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/identitetspolitik/

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/israeliskt-ickevald/.

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/bortom-turistens-blick/

Det är upprörande läsning.

Gamla program och planen för vårprogrammet se meny ARKIV

Referat, se meny REFERAT

Tyvärr ligger vi efter med att skriva dessa. De kommer vartefter.