Aktiviteter

Uppdaterat 22 febr. 2023.

Fredens Hus Gbg hyr åter vid behov Aktivitetshuset i Hammarkullen. VÄGBESKRIVNING: Bredfjällsgatan 36-42 men ingång i bottenplanet, ej vättande mot gatan utan mot lekparken och entrén till spårvagnshållplatsen.

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam. Fyra organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida vars adress vi ändrat till www.fredsam.weebly.com

Vi finns också på facebook, Fredens Hus Göteborg, https://www.facebook.com/profile.php?id=100072432829268

Artiklar och material läggs in på www.laraforfred.se under menyerna Fredsrörelsen och Miljö. Se också där kalendariet!

Inbjudan för start av ungdomsförening inom vår förening, syfte våldsförebyggande

Nästa möte 25 april kl. 17.30-20 blir i Hjällbo torg Angered, Kärnan, Berggådsgärdet (hörnet av huset där ICA ligger)

MOD inbjudan tis 25e april

Detta möte har varit:

Tis. 21 mars kl. 18.00-20.00

Plats: Aktivitetshusets i Hammarkullen lokal 5. Se affischen nedan!
Arrangör: Fredens Hus Göteborg i samarbete med trygghetssamordnare i kommunstadsdelen Nordost.
Plan att få igång ungdomsverksamhet och ett generationsbyte.

MOD inbjudan tis 21 mars

tor 23 mars kl. 18.00 årsmöte Fredens Hus Gbg hos Karin, Ahrenbergsgatan 4C

Föreningen föreslås fortsatt vara vilande i hopp om att vi ska få till stånd ett generationsskifte med ungdomar som vill arbeta förebyggande mot våld lokalt.

Vi bjuder på fika och pratar om framtiden för fredsrörelsen

En skakig förening – som behövs

Vi hoppas nu på ett omtag och idén består i att hitta unga som vill arbeta mot våld lokalt

Under pandemin tappade vi i styrelsen fart, jobbade var och en för sig, en del av oss i andra föreningar och framför allt digitalt.

VÅR FÖRENING HAR UNDER ÅRET 2022 VARIT VILANDE, förutom att vi i styrelsen jobbat på under eget namn, Karin har dock i arbetet för en Nordisk fredsallians – ett nordiskt fredsnätverk använt titeln ordförande Fredens Hus Göteborg.

Ianthe Holmberg och Karin jobbade i köket under ickevåldslägret Hopp och Motstånd i Lysestrand 2022 där Karin  tillsammans med Helena Mering höll en kurs i konflikthantering och medling, en kurs som erbjuds också i år under lägret 7 juli – 12 juli i Bråddehult utanför Borås. Den annonseras här: www.hoppochmotstand.net Denna gång hålls kursen tillsammans med Karolina Chronholm.

Uppsala Fredens Hus har varit tyst när det gäller idén att bilda ett Fredens Hus-förbund. Vi kan ju inte heller stödja med en aktiv förening här. I år i augusti blir det världskongress i Uppsala för Fredsmuséerna. Vi annonserar den i kalendariet.

HOPPET FÖR VÅR FÖRENING

Soc. Nordost (tidigare Angered) har ett projekt där vi medverkat. Det är en ungdomsledarutbildning. Trygghetssamordningen hjälpte oss under några månader i höstas med att genom sina två VFU-ungdomar (VFU = Verksamhetsförlagd utbildning inom socionomprogrammet) söka unga som fått utbildning i våldsförebyggande och som kan vilja fortsätta arbeta i föreningsform.

I Botkyrka kommun har ungdomar bildat en ideell förening MOD, “Messagers of Difference” som skulle kunna bli en förebild. https://sverigesradio.se/artikel/nya-botkyrkaforeningen-utbildar-ungdomar-om-vald

Vi försökte hitta ungdomar som ville utgöra en kärna för ett liknande arbete där Karin skulle kunna stå kvar och hjälpa till för att fortsätta inom denna förening. Vid inbjudan till ett möte  29 november -22 fick vi inget napp. Nämnda VFU-praktikanter gjorde en broschyr och besökte  fritidsgårdar. Under menyn ARKIV kan ni se upplägget. Vid novembermötet där trygghetssamordnaren Lakshmi (numera Ina) Lervik var närvarande hade vi telefonkontakt med grundaren av MOD i Botkyrka och fick idéer men ännu har vi inte fått någon grupp unga som i föreningsform vill arbeta förebyggande mot våld i Göteborgs nordöstra område.

Emellertid har Karin som tränare i Vardagens Civilkurage träffat en ny grupp unga tillsammans med Ina, genomfört träning, talat om idén med MOD och Fredens Hus Göteborg och kallat till möte den 21 mars kl. 18 -20 i Aktvitetshuset nr 5. Kanske kan vi denna gång hitta en grupp som vill skapa verksamhet.

I väntan på att – trots motgångar och fördröjning – på det här sättet åstadkomma generationsskifte föreslår vi årsmötet 2023 att ytterligare ett år vara vilande. Vi håller bankkonto och hemsida igång men tar inte ut medlemsavgifter. Ett par medlemmar gav förra året extra bidrag vilket vi tacksamt tog emot.

Folkets Fredspris av Fredsrörelsen på Orust. Utdelning och festligheter den 3 dec. 2022 kl 11-18

FOLKETS FREDSPRIS  delades ut och firades
lördagen den 3 december gamla skolan på Svanvik, nära Stocken.
Pristagare var KARIN UTAS CARLSSON, doktor i
fredspedagogik och intensivt aktiv för fred sedan många år.

Karin: Jag är naturligtvis oerhört hedrad. Med tanke på situationen i världen kommer jag att med ökat självförtroende  bekämpa Jantelagen och med förnyad kraft driva min profil för fredsarbete: Från militär avskräckning till gemensam säkerhet – ett bidrag till fredsundervisning, inspirerad av John W. Burton, förutom förstås Johan Galtung och Mahatma Gandhi.
Här är Karins föredrag:
Här är hennes PowerPoint:

Nordisk Fredsallians – ett fredsnätverk

Sedan ett möte i Oslo hösten 2021 har en planerande arbetsgrupp arbetat för en nordisk fredsallians – ett fredsnätverk, och den 6 nov. kl. 16-20 2022 hade vi inbjudit till ett onlinemöte för 10 fredsorganisationer från vardera Norge, Danmark, Finland och Sverige. Island var inbjudet men representeras bara av en organisation än så länge. Vi har haft svårt att hitta representant där. Arbetsgruppen omvaldes till en interimgrupp för planering till konstituerande möte den 16 juli i Helsingør. I Sverige består arbetsgruppen av förutom Karin Utas Carlsson Ingalill Bjartén. Vid mötet i Helsingør ska en demokratiskt vald koordierande kommitté ska utses.

Under två dagar före det konstituerande mötet, således den 14 och 15 juli, blir det seminarier öppet för anmälningar av enskilda. Detta ska inom kort annonseras ut. Flera av de inbjudan fredsföreningarna i Sverige har ännu inte givit besked. Nej till Nato, Artister för fred, Kvinnor för fred, NGO Relearn Suderbyn (Gotland) har tackat Ja, liksom Fredens Hus Uppsala, som dock inte verifierat. Svenska Läkare mot Kärnvapen avstår tills vidare.

Bilaga 3 Nordic Peace Alliance Description 18.9.22

Pressmeddelande Nordisk Fredsallians, ett nätverk

Inbjudan till Nordic Peace Conference den 14-16 juli

Handlingar/protokoll från årsmötet 2023

Gamla årsmöten, se under menyn Om oss.

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2023 Fredens Hus

Verksamhetsberättelse 2022 Fredens Hus Gbg rev. 23-03-26

Verksamhetsplan för Fredens Hus Göteborg 2023

Balans- och resultaträkning FHG för året 2022

För gammalt material se meny ARKIV

Referat, se meny REFERAT