Aktiviteter

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fyra organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet.

Artiklar och material läggs in på www.laraforfred.se under menyerna Fredsrörelsen och Miljö.

Aktivitetshuset i Hammarkullen är fortsatt stängt tidigare pga Covid-19, nu pga brand i fastigheten

Styrelsen har efter uppehåll under Coronapandemin nu återupptagit sitt arbete. Flygbladsutdelning för Kampanjen tisdagen den 21 sept. kl 17.00 utanför Stora Teatern, Avenyn och söndagen den 26 sept. kl. 12.00 vid statyn Johanna i Brunnsparken.

Planering pågår för aktivitet på eftermiddagen den 21 nov. i Blå Stället, Angered.

Samarbete sker med Vardagens Civilkurage för träningar i ickevåld mot förtryck av olika slag.

Rikskampanj Kärnvapenförbud. Nu! pågår hela året fram till valet 2022

I denna ingår namninsamling. Gå in och stöd den! Sprid! Karin är med i arbetsgruppen för kampanjen och i länken finns uppdaterad information: https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/kampanj-karnvapenforbud-nu

Här är uppropet med över 30 kändisnamn och över 60 organisationer som undertecknare. Vi för in dessa kontinuerligt. uppdaterat Upprop med underskrifter Kampanjen lanserades Hiroshimadagen den 6 aug. Åtta fredsomorganisationer (Gbg) är med i kampanjen och dessutom finns hos oss företrädare för riksorganisationer som inte har lokalgrupper.

Namninsamling Kärnvapenförbud. Nu! 

https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu

SKRIV PÅ och SPRID denna viktiga namninsamling. Texten har samma uppmaning som i Uppropet Kärnvapenförbud. Nu!  Namninsamlingen pågår till 6/8 2022 men vänta inte med att skriva på. Visa snabbt att vi är många, VÄLDIGT MÅNGA! Du kan ladda ned QR-koden till namninsamlingen här: 21-08-22.Namninsamling QR-kod.

Flygbladsutdelning för Kampanjen Internationella fredsdagen den 21 sept. kl. 12.00 utanför Stora teatern, Avenyn Göteborg

Info vid behov: Karin Utas Carlsson 0760 30 86 00. Flygblad att dela finns.

Flygbladsutdelning den 26 sept. kl. 17.00 Brunnsparken vid Johannastatyn

Info vid behov: Karin Utas Carlsson 0760 30 86 00. Flygblad att dela finns.

Möte i Stockholm Kärnvapenförbud. Nu! 26 sept. FN:s internationella dag för avskaffande av kärnvapnen

SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG MÅSTE SIGNERA RESPEKTIVE RATIFICERA FN KÄRNVAPENFÖRBUD NU.

Föredrag av Rolf Ekéus fd ambassadör och freds och antikärvapenförespråkare.
Ingela Mårtensson fd liberal riksdagspolitiker och medlem i Kvinnor för Fred.
Musik: Xavie Castro och Jan Hammarlund.
Abf huset kl. 14-16.
Kl 14 Inledning
14.10 Jan Hammarlund sång musik
14.30 Rolf Ekéus talar
15 10 Xavier Castro musik o sång
15.20 Ingela Mårtensson talar
15.45 Diskussion om hur vi når vårt mål.

FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapnen. Zoom den 26 sept. kl. 16.00

FN-förbundet m fl. Se kalendariet!

Skrivelse till regeringar och riksdag för toppmöte OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa)

Kvinnor för fred i Finland har tagit initiativ till en skrivelsen till regering och riksdag i Norden och länder i Östersjöområdet. Ulla Klötzers brev 21-06-04:

Bästa fredsvänner i Norden och alla länder i Östersjöområdet

Vi glädjer oss över att kunna meddela er att vi har lyckats samla över 130 underskrifter för brevet om en ny OSSE toppkonferens till våra presidenter, regeringar och riksdagar OSSE – Helsinki 2025 – svenska. Det är speciellt glädjande att vi har lyckats få underskrifter från alla Nordiska och alla baltiska länder samt även från Ryssland och Polen.

Det slutgiltiga brevet med alla underskrifter. Ni kan publicera det på era hemsidor, skicka ut det till media och skriva insändare till olika tidningar.

Brevet kommer under de närmaste dagarna att skickas till alla presidenter, ministrar, parlamentsledamöter nämnda i brevets rubrik samt till OSSE-sekretariatet samt till USA:s president, vicepresident samt utrikesminister.

Vi hoppas att vår insats för fred och säkerhet skall bära frukt och håller er uppdaterade om eventuella reaktioner på vårt brev. Vänligen meddela oss om ni får respons på brevet i era länder.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete för fred och säkerhet i vår region och i världen.

Samarbete med Extinction Rebellion (XR) i deras kampanj för Klimaträttvisa. Vårt bidrag

XR bjuder in fredsorganisationer att profilera sitt arbete i gemensam kampanj i sociala medier för klimaträttvisa (tisdagar). Här är vårt bidrag: XR Klimaträttvisa Fredens Hus Gbg.

Årsmöte Fredens Hus Göteborg, digitalt den 29 mars -21 kl. 18

I mars hade vi årsmöte. Vi fick litet tillskott i vår styrelse, Sivan Brifkani och Sia Tavakoli. Det är vi mycket glada för. Läs här protokollet från årsmötet:

2021-03-29 Protokoll årsmöte 2021 Fredens Hus Göteborg

Budget 2021

Dagordning, reviderad, årsmöte 2021 FredensHus Göteborg

Verksamhetsberättelse 2020 FHG

Förenklat Årsbokslut 2020

Verksamhetsplan 2021

Valberedningens rapport inför årsmötet FREDENS HUS

Genomförda aktiviteter där vi deltagit

Hopp och Motstånd
Det traditionella träningslägret i ickevåld

Tid: 30 juli – 3 aug.-21  Börjar med lunch kl. 12.00. Hemfärd sista dagen kl. 15.00.

Plats: Lysestrands scoutgård nära Lysekil. www.lysestrand.se

Karta finns på Fredsams hemsida www.fredsam.se

Kurser – ickevåld. Program och anmälan, se: https://civilkuragepajobbet.nu/hoppochmotstandkurser/Priserna varierar efter folks förmåga. De fastställs senare. Informera dig och sprid info. Fredens Hus Göteborg är en bland många som står bakom evenemanget.

Dialogens kraft. Samtal i Delsbo den 5 februari 2021 mellan Gudrun Schyman och den ryske ambassadören Viktor Tatarintsev

Här är länken till den klippta versionen (1 tim 20 minuter inklusive musik och tal och manifestation kring kärnvapenförbudet: https://drive.google.com/file/d/1W-u98wXy8Fs4puJOYqt5Mja6SZk1kDSl/view?usp=sharing

Karin var ersättare för moderator vid detta minnesrika möte som filmades. Filmen håller på att klippas.

P g a pandemin och restriktioner blir det inget fysiskt möte för allmänheten. I stället satsar arrangörerna på film som jag kommer att ge länk till när vi har den. Det blir dels en längre film, dels en kortare. Pressen ska bjudas in till evenemanget i Delsbo dit Gudrun och ambassadören Viktor Tatarintsev kommer. Vilka som är arrangörer kan ni läsa i affischen här. Det hör till Hudiksvalls fredsdagar, som blivit en tradition. Det är viktigt att ha goda kontakter med Ryssland i likhet med andra grannar.

Klicka på bilden så blir den stor och läsbar.

Konferensen Folk och Fred i januari 2021

Tid: Söndagen den 10 januari från kl. 10.00 – kl. 20.00 och måndag den 11 jan. kl. 10.00-17.00.

Karin medverkade med ett föredrag sönd. den 10 jan. https://folkochfred.files.wordpress.com/2021/02/fof_210110_karin-uc.pdf

Konferensen skedde på Zoom och var kostnadsfri.

Konferensen arrangerades av nätverket Folk och Fred som bildades i april 2020 mitt under Coronapandemin. Motto:
För freden, miljön och välfärden – stoppa den militära upprustningen!
Försvara alliansfriheten och stärk den civila beredskapen!
För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Bakgrund och program och föredrag, även video finns på denna länk: https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021/

Förutom inledning och avslutning var det 3 pass på söndagen och 3 på måndagen. 3-4 korta föreläsningar per pass som tar 1,5 timmar. Varje pass avslutades med en diskussion.
Passens namn:
Söndag:
Vilka hot finns det mot Sverige?
Folkrätt, säkerhetspolitik och internationellt samarbete
Kärnvapenförbud, vapenexport och civilt försvar

samt filmen 18.30-20.00  Atomen i mänsklighetens tjänst? av Maj Wechselmann.
Måndag.
Kriget mot naturen – det tärande naturbruket
Det närande naturbruket – Fred med Jorden
Desinformation om desinformation – skapande av fiendebilder
samt kl. 16.00-17.00 Avslutande diskussion och perspektiv på fortsatt arbete.
Schemat kan komma att justeras.  I länken ovan ses tider och föredragshållarnas namn och där återfinns eventuella förändringar.

​Webbinariet  livestreamades på facebook, www.facebook.com/folkochfred och kan ses på folkochfreds youtubekanal. Den hittas lättast via https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021/ Länken finns under rubriken “Konferensen avslutas.”

Se också Uppropet från Sälen: https://folkochfred.wordpress.com/appellen-fran-salen/

“Statement” från TFF (Transnationella stiftelsen….) att överföra 50% av världens militärutgifter till att lösa globala problem. Underteckna!

Läs här i länken argument och uppmaning: https://transnational.live/2020/12/10/tff-statement-convert-military-expenditures-to-global-problem-solving/

Globalt upprop från en rad fredsorganisationer till ledarna för de 9 kärnvapennationerna. Skriv på!

Läs här bakgrund, argumentering och uppmaning till kärnvapennationernas ledare och stöd med ditt namn. Hittills, 7 jan., har över 10 200 namn samlats in.

https://actionnetwork.org/petitions/global-appeal-to-nine-nuclear-governments?source=direct_link&

Satsa på fred och alliansfrihet – inte upprustning och Natosamarbete

Debattartikel av arbetsgrupp i Folk och Fred med anledning av försvarsbeslutet i riksdagen den 15 dec. -20

201221 Satsa på Fred

65 organisationer uppmanar på FN-dagen i Aftonbladet regeringen att skriva under kärnvapenförbudet

www.aftonbladet.se/debatt/a/Ky3QK4/regeringen-skriv-pa-forbud-mot-karnvapen?fbclid=IwAR3roO0DaJtSkEYZ1Zr7AoBW3QTQpgH8eSdvQ9HNcwhhtMfuUTFPqYxtYxk

Gamla program och planen för vårprogrammet se meny ARKIV

Referat, se meny REFERAT