Aktiviteter

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fyra organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet.

Artiklar och material läggs in på www.laraforfred.se under menyerna Fredsrörelsen och Miljö. 

VÄGBESKRIVNING till Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36.

Ofta hyr Fredens Hus Göteborg ingång G (nyare beteckning 4). Fr o m 2020 kan vi dock hyra andra delar av huset. Åk spårvagn 8, 4 eller 9 till Hammarkullestationen. Från entrén gå RAKT FRAM c:a 100 meter  (Folkets Hus på höger sida) till 9-våningshusen. Välj det vänstra och gå inte ut på gatan på andra sidan huset. Observera  att ingångarna till Aktivitetshuset ligger i bottenplanet och vetter mot Hammarkullestationen. Ännu saknas skylt för Aktivitetshuset.

Hopp och Motstånd
Det traditionella träningslägret i ickevåld

Tid: 30 juli – 3 aug. Börjar med lunch kl. 12.00. Hemfärd sista dagen kl. 15.00.

Plats: Lysestrands scoutgård nära Lysekil. www.lysestrand.se

Karta finns på Fredsams hemsida www.fredsam.se

Kurser – ickevåld. Program och anmälan, se: https://civilkuragepajobbet.nu/hoppochmotstandkurser/Priserna varierar efter folks förmåga. De fastställs senare. Informera dig och sprid info. Fredens Hus Göteborg är en bland många som står bakom evenemanget.

Årsmöte Fredens Hus Göteborg, digitalt den 29 mars -21 kl. 18

Kallelse har skickats till medlemmarna den 21 februari. När vi har Zoomlänken skickas den till de som anmält sig. Vi har nu Zoomlänk. Därför finns annonsen i kalendariet. https://zoom.us/j/91453025986?pwd=SkExYmV2Nzk4N3RLY0JWalQ3UzBXQT09

Till medlemmarna i Fredens Hus Göteborg

Välkomna till årsmöte mån 29 mars kl. 18.00. digitalt via Zoom.

Se bifogad dagordning och verksamhetsberättelse för det gångna året. I ett senare mail kommer ekonomisk redogörelse, förslag till verksamhetsplan och budget samt valberedningens förslag. Motioner ska vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet. Styrelsen välkomnar motioner och förslag till verksamhet.

Anmälan till deltagande skickas till Ianthe.holmberg@telia.com. Länk sänds närmare tiden för årsmötet.

Pga pandemin har vi haft väldigt litet verksamhet under 2020 och fortfarande har alla begränsad rörelsefrihet. Den närmaste framtiden är oviss vad gäller smittspridning vilket givetvis påverkar vår planering. Under pandemin har dock kontakter knutits och befästs digital, vilka vi hoppas kunna vidmakthålla och utveckla.

En aktuell fråga är kontakten med Uppsala Fredens Hus. Tanken är att Fredens Hus Göteborg blir filial till Uppsalaföreningen där man nu börjat dryfta ett förslag om att skapa en stiftelse. Syftet med deras verksamhet stämmer mycket bra med vår. Det finns fördelar med att ingå i en etablerad riksorganisation med gott rykte, anställd personal och mycket material och aktiviteter. De har t ex många utställningar, varav vi tidigare hyrt en, ”Försoning”, för arbete i skolor.Vi har haft ett digitalt möte med Uppsalaföreningen och planerar vidare. Att göra något mer stabilt för att driva en utökad verksamhet i riket förefaller oss mycket intressant. Vi har tänkt fortsätta med samarbeten och verksamhet ungefär som förut men kunna utnyttja Uppsalas resurser bättre.

Glöm inte årsavgiften 100 kr!

Varje medlem är viktig för oss! Bankgiro: 113-5193 Fredens Hus Göteborg. Glöm inte att skriva avsändaren! Om någon ny anmäler sig finns formulär för detta på vår hemsida,www.fredenshusgoteborg.se. Om du inte vet om du har betalat för i år, kontakta kassören monica.engvall@gmail.com eller Karin, k.utas.carlsson@gmail.com.

Eftersom vi har ett digitalt möte hoppas vi att många kan delta.   .

Varma hälsningar

Styrelsen Fredens Hus Göteborg

Dagordning, reviderad, årsmöte 2021 FredensHus Göteborg

Verksamhetsberättelse 2020 FHG

Förenklat Årsbokslut 2020

Verksamhetsplan 2021

Budgetförslag 2021 (210304)

Valberedningens rapport inför årsmötet FREDENS HUS

Nyligen genomförda aktiviteter där vi deltagit

Dialogens kraft. Samtal i Delsbo den 5 februari mellan Gudrun Schyman och den ryske ambassadören Viktor Tatarintsev

Karin var ersättare för moderator vid detta minnesrika möte som filmades. Filmen håller på att klippas.

P g a pandemin och restriktioner blir det inget fysiskt möte för allmänheten. I stället satsar arrangörerna på film som jag kommer att ge länk till när vi har den. Det blir dels en längre film, dels en kortare. Pressen ska bjudas in till evenemanget i Delsbo dit Gudrun och ambassadören Viktor Tatarintsev kommer. Vilka som är arrangörer kan ni läsa i affischen här. Det hör till Hudiksvalls fredsdagar, som blivit en tradition. Det är viktigt att ha goda kontakter med Ryssland i likhet med andra grannar.

Klicka på bilden så blir den stor och läsbar.

Konferensen Folk och Fred i januari 2021

Tid: Söndagen den 10 januari från kl. 10.00 – kl. 20.00 och måndag den 11 jan. kl. 10.00-17.00.

Karin medverkade med ett föredrag sönd. den 10 jan. https://folkochfred.files.wordpress.com/2021/02/fof_210110_karin-uc.pdf

Konferensen skedde på Zoom och var kostnadsfri.

Konferensen arrangerades av nätverket Folk och Fred som bildades i april 2020 mitt under Coronapandemin. Motto:
För freden, miljön och välfärden – stoppa den militära upprustningen!
Försvara alliansfriheten och stärk den civila beredskapen!
För fredskultur mot skapande av fiendebilder!
Fred på Jorden och Fred med Jorden!

Bakgrund och program och föredrag, även video finns på denna länk: https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021/

Förutom inledning och avslutning var det 3 pass på söndagen och 3 på måndagen. 3-4 korta föreläsningar per pass som tar 1,5 timmar. Varje pass avslutades med en diskussion.
Passens namn:
Söndag:
Vilka hot finns det mot Sverige?
Folkrätt, säkerhetspolitik och internationellt samarbete
Kärnvapenförbud, vapenexport och civilt försvar

samt filmen 18.30-20.00  Atomen i mänsklighetens tjänst? av Maj Wechselmann.
Måndag.
Kriget mot naturen – det tärande naturbruket
Det närande naturbruket – Fred med Jorden
Desinformation om desinformation – skapande av fiendebilder
samt kl. 16.00-17.00 Avslutande diskussion och perspektiv på fortsatt arbete.
Schemat kan komma att justeras.  I länken ovan ses tider och föredragshållarnas namn och där återfinns eventuella förändringar.

​Webbinariet  livestreamades på facebook, www.facebook.com/folkochfred och kan ses på folkochfreds youtubekanal. Den hittas lättast via https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021/ Länken finns under rubriken “Konferensen avslutas.”

Se också Uppropet från Sälen: https://folkochfred.wordpress.com/appellen-fran-salen/

“Statement” från TFF (Transnationella stiftelsen….) att överföra 50% av världens militärutgifter till att lösa globala problem. Underteckna!

Läs här i länken argument och uppmaning: https://transnational.live/2020/12/10/tff-statement-convert-military-expenditures-to-global-problem-solving/

Globalt upprop från en rad fredsorganisationer till ledarna för de 9 kärnvapennationerna. Skriv på!

Läs här bakgrund, argumentering och uppmaning till kärnvapennationernas ledare och stöd med ditt namn. Hittills, 7 jan., har över 10 200 namn samlats in.

https://actionnetwork.org/petitions/global-appeal-to-nine-nuclear-governments?source=direct_link&

Satsa på fred och alliansfrihet – inte upprustning och Natosamarbete

Debattartikel av arbetsgrupp i Folk och Fred med anledning av försvarsbeslutet i riksdagen den 15 dec. -20

201221 Satsa på Fred

65 organisationer uppmanar på FN-dagen i Aftonbladet regeringen att skriva under kärnvapenförbudet

www.aftonbladet.se/debatt/a/Ky3QK4/regeringen-skriv-pa-forbud-mot-karnvapen?fbclid=IwAR3roO0DaJtSkEYZ1Zr7AoBW3QTQpgH8eSdvQ9HNcwhhtMfuUTFPqYxtYxk

Gamla program och planen för vårprogrammet se meny ARKIV

Referat, se meny REFERAT