Aktiviteter

Uppdaterat 6 nov. 2022

Fredens Hus Gbg hyr åter vid behov Aktivitetshuset i Hammarkullen. VÄGBESKRIVNING: Bredfjällsgatan 36-42 men ingång i bottenplanet, ej vättande mot gatan utan mot lekparken och entrén till spårvagnshållplatsen.

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam. Fyra organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida vars adress vi ändrat till www.fredsam.weebly.com

Vi finns också på facebook, Fredens Hus Göteborg, https://www.facebook.com/profile.php?id=100072432829268

Artiklar och material läggs in på www.laraforfred.se under menyerna Fredsrörelsen och Miljö. Se också där kalendariet!

En skakig förening – som behövs

Vi hoppas nu på ett omtag och idén består i att hitta unga som vill arbeta mot våld lokalt

Under pandemin har vi i föreningen tappat fart, jobbat var och en för sig, en del av oss i andra föreningar och framför allt digitalt.

VÅR FÖRENING HAR HITTILLS VARIT VILANDE, förutom att vi i styrelsen jobbat på under eget namn, Karin har dock i arbetet för en Nordisk fredsallians – ett nordiskt fredsnätverk använt titeln ordförande Fredens Hus Göteborg.

HOPPET NU

Soc. Nordost (tidigare Angered) har ett projekt där vi medverkat. det är ungdomsledarutbildning. Trygghetssamordningen där hjälper oss nu med att genom sina VFU-ungdomar (VFU = Verksamhetsförlagd utbildning inom socionomprogrammet) söka unga som fått utbildning i våldsförebyggande och som kan vilja fortsätta arbeta i föreningsform. Kan vi på så vis få tillstånd en chans till generationsväxling kan vi fortsätta. Det kommer att bli ett första möte den 29 november kl. 17.30 lokal nr 5 på Aktivitetshuset i Hammarkullen, bottenplanet Bredfjällsgatan 36-48, ingång vätter mot entrén för spårvagnshållplatsen.

I Botkyrka kommun har ungdomar bildat en ideell förening MOD, “Messagers of Difference” som skulle kunna bli en förebild. https://sverigesradio.se/artikel/nya-botkyrkaforeningen-utbildar-ungdomar-om-vald

Uppsala Fredens Hus har inte givit upp idén om att bilda ett Fredens Hus-förbund men de har haft annat att göra. Så t ex blir det nästa år en världskongress i Uppsala för Fredsmuséerna.

Informationsträff för att tillsammans med ungdomar arbeta mot våld lokalt

Tid: Tis. 29 nov. -22 kl. 17.30 – 20.30

Plats: Lokal nummer 5 i Aktivitetshuset i Hammarkullen. Vägbeskrivning: Bredfjällsgatan 36-42 bottenplanet med ingångar som vätter mot lekparken och entrén till spårvagnshållplatsen.

Här finns en beskrivning vad som är på gång att starta:

OM OSS

Här är affischen:

Se här om inspirationen, en ideell ungdomsförening i Botkyrka, MOD:

https://sverigesradio.se/artikel/nya-botkyrkaforeningen-utbildar-ungdomar-om-vald

Folkets Fredspris av Fredsrörelsen på Orust. Utdelning och festligheter den 3 dec. kl 11-18

FOLKETS FREDSPRIS kommer att delas ut och firas
lördagen den 3 december från kl 11 till 18

Kostnad ca 300 kronor för mat och kaffe
Lokal: gamla skolan på Svanvik, nära Stocken.
Vår pristagare är KARIN UTAS CARLSSON, doktor i
fredspedagogik och intensivt aktiv för fred sedan många år.

Anmälan senast den 28 november men gärna mycket tidigare
till
Erni & Ola Friholt, mailadress: ernifriholt@gmail.com tel 073 907
27 17
Detaljprogram skickas ut till anmälda
Välkommen! För resa kan ni ringa mig, Karin, som kanske kan hjälpa till med samåktning. Har ingen egen bil i Göteborg.

Jag är naturligtvis oerhört hedrad. Med tanke på situationen i världen kommer jag att med ökat självförtroende  bekämpa Jantelagen och med förnyad kraft driva min profil för fredsarbete: Från avskräckning till gemensam säkerhet, inspirerad av John W. Burton, förutom förstås Johan Galtung och Mahatma Gandhi.

Nordisk Fredsallians – ett fredsnätverk

Sedan ett möte i Oslo hösten 2021 har en planerande arbetsgrupp arbetat för en nordisk fredsallians – ett fredsnätverk, och den 6 nov. kl. 16-20 2022 är vi redo att på ett onlinemöte ta emot 10 fredsorganisationer från vardera Norge, Danmark, Finland och Sverige. Island är inbjudet men representeras bara av en organisation än så länge. Vi har haft svårt att hitta representant där. I Sverige består arbetsgruppen av förutom Karin Utas Carlsson Ingalill Bjartén och Valter Mutt. Det ska bli ett stiftande möte den 12-14 juli i Helsingør då en demokratiskt vald koordierande kommitté ska utses.

Rikskampanj Kärnvapenförbud. Nu!

I denna ingår namninsamling. Gå in och stöd den! Sprid! Karin är med i arbetsgruppen för kampanjen. Här är HEMSIDAN FÖR KAMPANJEN: https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/kampanj-karnvapenforbud-nu

Här är uppropet med över 30 kändisnamn och över 60 organisationer som undertecknare. Vi för in dessa kontinuerligt. 2022-04-29 Upprop med underskrifter. Kampanjen lanserades Hiroshimadagen den 6 aug. 2021. Tyvärr är kärnvapenfrågan nu mer aktuell än någonsin, kanske t o m värre än vid Kubakrisen 1962.

 

https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu

SKRIV PÅ och SPRID denna viktiga namninsamling. Texten har samma uppmaning som i Uppropet Kärnvapenförbud. Nu!  Namninsamlingen pågår till 6/8 2022 men vänta inte med att skriva på. Visa snabbt att vi är många, VÄLDIGT MÅNGA! Du kan ladda ned QR-koden till namninsamlingen här: 21-08-22.Namninsamling QR-kod.

Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap

Intiativtagare: Bertil Gustafsson, Svenska Fredskommittén. Karin har under året medverkat i denna kampanjs planeringsgrupp.   Manifestationer och demonstrationer ordnas runt om i landet 21-22 maj. C:a 1 000 personer deltog i Göteborg.Den 31 maj -22 månad genomfördes ett onlinemöte där beslut fattades att bilda Nätverket mot svenskt Natomedlemskap. Nyvald arbetsgrupp bildades. Karin avgick då. Information finns på www.laraforfred.se/fredsrorelsen/aktuellt

Dessutom har någon startat namninsamling för att kräva folkomröstning i frågan. Detta kan man läsa om i www.laraforfred.se/folkrorelsen/aktuellt.

Klimaträttvisa (XR initiativtagare)

XR har bjudit in fredsorganisationer att profilera sitt arbete i gemensam kampanj i sociala medier för klimaträttvisa (tisdagar). Här är vårt bidrag: XR Klimaträttvisa Fredens Hus Gbg.

Demonstration i Göteborg: Bryt Fossilberoendet!

Debattartikel i GP före demonstrationen Bryt fossilberoendet- debattartikel inför de 17 juni -22

17 juni Tal och koncert vid skulpturen Fredsgudinnan invid Röda Stens konsthall. Det regnade. Över 1 000 personer vandrade från Järntorget till Röda Sten. God stämning. 18 organisationer  stod bakom demonstrationen som Extinction Rebellion tagit initiativ till.

Hopp & Motstånd 2022, den 30 juli – 4 aug. Lysestrands kursgård vid Lysekil

Fredens Hus Gbg medverkade. Ianthe Holmberg arbetade i köket, Karin halva kursen. Halva kursen var hon i samarbete med Helena kursledare för “Medling och konflikthantering”.

Handlingar/protokoll från årsmötet 2022

Gamla årsmöten, se under menyn Om oss.

Protokoll årsmöte 2022-03-20

Verksamhetsberättelse FHG 2021 bilaga 1

Balans- och resultaträkning FHG 2021, bilaga 2

MOTION årsmöte 2022 FHG, bilaga 4

Vi hade lagt en motion tidigare. Den byttes ut före årsmötet. Den hade föreslagit nedläggning av föreningen med extra möte för slutlig nedläggning i juni, men den återkallades och denna, bilaga 4, antogs.

Budget FHG 2022, bilaga 5

Revisionsrapporten har vi bara på papper och som foto.

För gammalt material se meny ARKIV

Referat, se meny REFERAT