Aktiviteter

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fyra organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet.

Artiklar och material läggs in på www.laraforfred.se under menyerna Fredsrörelsen och Miljö

Rikskampanj Kärnvapenförbud. Nu! pågår hela året fram till valet 2022

I denna ingår namninsamling. Gå in och stöd den! Sprid! Karin är med i arbetsgruppen för kampanjen. Här är HEMSIDAN FÖR KAMPANJEN: https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/kampanj-karnvapenforbud-nu

Här är uppropet med över 30 kändisnamn och över 60 organisationer som undertecknare. Vi för in dessa kontinuerligt. 2022-04-29 Upprop med underskrifter. Kampanjen lanserades Hiroshimadagen den 6 aug. Åtta fredsomorganisationer (Gbg) är med i kampanjen och dessutom finns hos oss företrädare för riksorganisationer som inte har lokalgrupper.

Namninsamling Kärnvapenförbud. Nu! 

https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu

SKRIV PÅ och SPRID denna viktiga namninsamling. Texten har samma uppmaning som i Uppropet Kärnvapenförbud. Nu!  Namninsamlingen pågår till 6/8 2022 men vänta inte med att skriva på. Visa snabbt att vi är många, VÄLDIGT MÅNGA! Du kan ladda ned QR-koden till namninsamlingen här: 21-08-22.Namninsamling QR-kod.

XR har bjudit in fredsorganisationer att profilera sitt arbete i gemensam kampanj i sociala medier för klimaträttvisa (tisdagar). Här är vårt bidrag: XR Klimaträttvisa Fredens Hus Gbg.

Ny kampanj pga Natodebatten

Efter Rysslands invasion i Ukraina den 14 februari har Sverige drivits allt närmare mot ansökan om Natomedlemskap. Detta har givit upphov till en ny kampanj: Nej till svenskt medlemskap i Nato. Initiativ till denna togs av Bertil Gustafsson, nybliven ordförande i Svenska fredskommittén. Ett 20-tal föreningar har anslutit sig och kampanjen gäller fram till veckoslutet 21-22 maj och syftar till att sprida kunskap om Natomedlemskap och att få ut många på gatorna för att protestera. Manifestationer och demonstrationer ordnas runt om i landet.

Dessutom har någon startat namninsamling för att kräva folkomröstning i frågan. Allt detta kan man läsa om i www.laraforfred.se/folkrorelsen/aktuellt.

Demonstration mot svensk medlemskap i Nato

Efter Rysslands invasion i Ukraina den 24 februari i år /2022) och kriget där har den svenska opinionen, särskilt partiernas ledningar, svängt så igår, den 16 maj undertecknade utrikesminister Ann Linde en ansökan om medlemskap i Nato. Denna ansökan ska lämnas till Natos generalsekreterare samtidigt med Finlands. Även Finlands regering har beslutat detta. Igår i Sverige var det en riksdagsdebatt där endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot att lämna in ansökan nu.

Vi i föreningen har deltagit i Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap ( se vidare www.laraforfred.se/fredsrorelsen/aktuellt). Denna kampanj avslutas med landsomfattande demonstrationer den 21-22 maj. I Göteborg blir det demonstration den 22 maj kl. 15.00 Gustaf Adolfs Torg med marsch till Götaplatsen och tal av Brian Palmer och ungdomsrepresentanter. Musik.

Ordföranden Karin har varit helt upptagen av kampanjen och skriver först idag – den 17 maj – brev till alla medlemmar i föreningen. Detta är. Hon ber om ursäkt för detta.

Hopp & Motstånd 2022. 5-dagarskurs ickevåldsträning. Lysestrand scoutgård nära Lysekil

Välkommen till reträtt. Vi lever och skapar den värld vi vill ha. Badsemester och träning i  civilkurage, ickevåld  och fredskultur.

Se anmälan, pris, kursinnehåll etc. https://civilkuragepajobbet.nu

affisch hopp och motstånd. Rev

Helena Mering och Karin Utas Carlsson – två medlemmar i vår förening – håller en kurs den 31 juli till lunchtid 2 aug. i Konflikthantering och medling.

Se programmet på hemsidan https://civilkuragepajobbet.nu

En skakig förening – som behövs

Ursäkt till alla medlemmar och andra som skulle velat se en mer aktiv förening

Under pandemin har vi i föreningen tappat fart, jobbat var och en för sig, en del av oss i andra föreningar och framför allt digitalt.

Nu i vår 2022 har trots pandemin samhället öppnat upp och vi kan åter träffas. Vi har haft årsmöte den 20 mars -22. Vi i styrelsen har diskuterat om vi ska lägga ned föreningen eftersom vi blivit äldre, inte orkar så mycket och dessutom, en del av oss, kanske särskilt ordföranden Karin Utas Carlsson, under pandemin bytt fokus. Utan styrelse kan vi inte fortsätta med aktiviteter som förut.

Av årsmöteshandlingarna framgår diskussioner som slutat i att styrelsen kvarstår till nästa ordinarie årsmöte nästa år för en passiv förening där styrelsen dock kan uttala sig i vissa frågor efter kontakt sinsemellan. Vi valde att trots allt försöka ytterligare för att hitta en yngre styrelse och behövde tid för detta.

Uppsala Fredens Hus hörde av sig och önskade att vi inte skulle lägga ned föreningen helt och hållet. De har planer.

Här är material från årsmötet (gamla årsmöten, se under menyn Om oss).

Protokoll årsmöte 2022-03-20

Verksamhetsberättelse FHG 2021 bilaga 1

Balans- och resultaträkning FHG 2021, bilaga 2

MOTION årsmöte 2022 FHG, bilaga 4

Vi hade lagt en motion tidigare. Den byttes ut före årsmötet. Den hade föreslagit nedläggning av föreningen med extra möte för slutlig nedläggning i juni, men den återkallades och denna, bilaga 4, antogs.

Budget FHG 2022, bilaga 5

Revisionsrapporten har vi bara på papper och som foto.

För gammalt material se meny ARKIV

Referat, se meny REFERAT