Aktiviteter

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fyra organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet.

Artiklar och material läggs in på www.laraforfred.se under menyerna Fredsrörelsen och Miljö. När pandemin är över tillkommer menyn Kalendarium,

Årsmöte lördagen den 26 sept. kl 13.00. Viktoriahuset, Linnégatan 21 Göteborg rum 304. 

Årsmötet är uppskjutet sedan i våras. Planer finns på att bli filial till Fredens Hus med säte i Uppsala. Vice ordföranden Jonas Pertoft kommer till årsmötet för samtal. Kl. 12.oo samtal med styrelsen, kl. 13.00 fortsätter det med övriga intresserade – och fika –  och därefter sedvanligt årsmöte. Uppsala har haft sitt årsmöte online medan vi sköt upp vårt pga Corona. Samtal inför samgående sker under året. Inga stadgeändringar är föreslagna denna gång. Vi avvaktar beslut i Uppsala.

Dagordning, se bifogad fil med bilagor. Årsmöteshandlingar. Uppsalas stadgar finns liksom våra. På så sätt kan de jämföras.

Kallelse till årsmöte FHG den 26 SEPT 2020 kl. 13.00 Viktoriahuset rum 304

VERKSAMHETSBERÄTTELSE årsmöte Fredens Hus Göteborg

Förenklat Årsbokslut 2019, 200202

Bilaga 1 Stadgar föreningen Fredens Hus Göteborg. 6 febr. -18

Bilaga 2 Stadgar Fredens Hus med säte i Uppsala

Medlem kan lägga motion (förslag) till årsmötet. Denna ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har den som är medlem i föreningen och har betalat årsavgift. Röstning kan inte ske genom ombud.

Medlemsavgift betalas till bankgiro 113-5193. 100 kr per år för individuellt medlemskap, 200 kr för organisationer.

Kontakt: k.utas.carlsson@gmail.com

 

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying

Tid: Måndagen den 12 okt. kl. 18.00

Plats: Capitol, Skanstorget 1

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller. Därför platsbokning.

Samarbete med Capitol och Fredsam

 

HÖSTPROGRAMMET 2020 I AKTIVITETSHUSET HAMMARKULLEN. Till hösten kommer vi inte att genomföra program på samma sätt som förut jämna tisdagskvällar. Något undantag kommer att göras. Däremot planerar vi träningar med rollspel och dialogövningar i samarbete med organisationen Vardagens Civilkurage. Vi har fortsatt samarbete med Aktivitetshuset.

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

VÄGBESKRIVNING: Adressen är Bredfjällsgatan 36, sektion G som vetter mot Hammarkullestationen (spårvagnar 4,8 och 9 mot Angered). Det är svårt att hitta via eniro. Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen. Gå RAKT FRAM från denna entré (under kungakronan) gå c:a 100 meter (till höger ligger Folkets hus, till vänster Parkleken och efter den en basketbollplan) Rakt fram ligger då två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen(gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. I sektion L ligger expeditionen, G ligger något ytterligare till vänster. (Bredfjällsgatan går på andra sidan av huset.) Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). 

KULTURHUSET BLÅ STÄLLET I ANGERED

Klimatet – vad kan vi göra?

Tid: 11 oktober kl 13.00-15.30 (preliminärt),

Plats. Blå Stället, Stora salen

Föredrag och panelsamtal kring klimatförändring och militärens påverkan på klimatet.

Fridays for Future, Extinction Rebellion och Kvinnor för Fred medverkar.

Samtalsledare: Ianthe Holmberg, Fredens Hus Göteborg.

Arrangör: Fredens Hus Göteborg och Blå Stället.

Lina Alsterlund från följeslagarprogrammet bjuds in till en tisdagskväll i november att berätta om sin resa i Palestina/Israel

Vi återkommer om tid och plats.

Läs här brev från Lina med länk till hennes rapport om stadsplanering i Jerusalem:

Nu finns min fjärde reserapport publicerad på hemsidan. Den här gången har jag mött palestinska Dana och israeliska Sari från organisationen Bimkom.

“– Det är naturligt för en stad att växa, men det som sker i Jerusalem sker inte på ett naturligt sätt, och tar inte hänsyn till hur det faktiskt ser ut idag, berättar israeliska Sari.

Hon är arkitekt på Bimkom, som arbetar med stadsplanering för att tillgodose mänskliga rättigheter för både palestinier och israeler. Sari berättar om hur stadsplaneringen för Jerusalem styrs av nationell politik, och att denna politik handlar om demografi, det vill säga att staden ska tillåtas växa genom förtätning och utbyggnad på ett sånt sätt att israeler ska vara i majoritet i staden”

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/att-planera-en-ockupation/

Se också andra resebrev hon skrivit:: https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/identitetspolitik/

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/israeliskt-ickevald/.

https://foljeslagarprogrammet.se/reserapport/bortom-turistens-blick/

Det är upprörande läsning.

Gamla program och planen för vårprogrammet se meny ARKIV

Referat, se meny REFERAT