Om oss

STYRELSEN:

Karin Utas Carlsson, ordförande
karin.utas.carlsson@telia.com
0760 30 86 00
Pensionerad skolläkare, fil.dr. pedagogik 1999. Avhandling om konflikter och fredsundervisning. Kurser i dramapedagogik, Nonviolent Communication och Collaborative Proactive Solutions. Utbildad i medling. Personalutvecklare i konflikthantering vid förskola, skola och fritidshem. Fredsaktivist. Publikationer se www.laraforfred.se/kontakt  

Ianthe Holmberg, sekreterare 
ianthe.holmberg@telia.com
0702 82 90 80
Pensionerad lärare
Ordf. Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Aktiv i Fredsam Gbg

Monica Engvall, kassör
monica.engvall@gmail.com
070-938 53 53‬
Tandläkare, odont.dr. Aktiv i nätverket Yrkesgrupper mot kärnvapen, Fredens hus och andra fredsgrupper knutna till Fredsam Gbg.

 

Ordinarie medlemmar:

Inga Johansson
ingajohansson50@gmail.com
Styrelsemedlem i Svenska Esperanto Institutet.
Medlem i SAT, Sennacieca Asocio Tutmonda, dvs det esperantoförbund som verkar för en värld utan nationella gränser
samt SLEA, Svenska Arbetar Esperantisterna.
Pensionär sedan 2017. Arbetat i över 25 år i Statsbiblioteket och dess filialer. Samarbetat med ett antal studieförbund i Alingsås och Göteborg.
Hjälpt till vid några världskongresser, t.ex. 1976 (SAT) och 2003 (UEA).
Medlem i föreningar Ta i Hand och Pasporta Servo.

Sivan Brifkani
sivanbrifkani@yahoo.com

Exempeltext
Exempeltext 2
Exempeltext 3

 

Begard Yunis
begardy@hotmail.com

Exempeltext
Exempeltext 2

Suppleant:

 

Brittmo Bernhardsson
bibe.bernhardsson@gmail.com
Fil.kand i litteraturhistoria, konsthistoria, pedagogik och psykologi
Tidigare yrkesverksam inom kultursektorn bl a som kultur- och fritidschef
och projektledare för kultur-och medieproduktion hos Business Region Göteborg
Aktiv i ett flertal föreningar. Var en av grundarna till Music Against Violence och varit dess ordförande i flera år.

Här är vårt informationsblad: Informationsblad

Här finner ni presentation av styrelsen, föreningens Stadgar, Protokoll konstituerande medlemsmöte och Konstituerande styrelsemöte från den 6 februari 2018.

Vi har haft ett försenat (pga Corona) årsmöte den 26 september. Föredrag hälls av jonas Pertoft vice ordförande fredens Hus Uppsal: Protokoll årsmöte Fredens Hus Göteborg 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE årsmöte Fredens Hus Göteborg Förenklat Årsbokslut 2019, 200202

Verksamhetsplan 2020 FHG

Föredrag Uppsala Fredens Hus

Vi har haft årsmöte den 11 mars 2019.Verksamhetsberättelse FHG, Förenklat Årsbokslut 2018, 190221, Verksamhetsplan Fredens Hus Göteborg 2019, Budget Fredens Hus Göteborg 2019, Protokoll Årsmöte Fredens Hus Göteborg 11 mars 2019, Protokoll konstituerande styrelsemöte 11 mars -19.

Här finner ni presentation av styrelsen, föreningens Stadgar, Protokoll konstituerande medlemsmöte och Konstituerande styrelsemöte från den 6 februari 2018.