Om oss

STYRELSEN:

Karin Utas Carlsson, ordförande
karin.utas.carlsson@telia.com
0760 30 86 00
Pensionerad skolläkare, fil.dr. pedagogik 1999. Avhandling om konflikter och fredsundervisning. Kurser i dramapedagogik, Nonviolent Communication och Collaborative Proactive Solutions. Utbildad i medling. Personalutvecklare i konflikthantering vid förskola, skola och fritidshem. Fredsaktivist. Publikationer se www.laraforfred.se/kontakt  

Ianthe Holmberg, sekreterare 
ianthe.holmberg@telia.com
0702 82 90 80
Pensionerad lärare
Ordf. Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Aktiv i Fredsam Gbg

Monica Engvall, kassör
monica.engvall@gmail.com
070-938 53 53‬
Tandläkare, odont.dr. Aktiv i nätverket Yrkesgrupper mot kärnvapen, Fredens hus och andra fredsgrupper knutna till Fredsam Gbg.

Ordinarie medlem:

Sylvia Lidén Nordlund
sylvia@sylvialidennordlund.se
Lärare, samtalspedagog, fil kand i konflikthantering och författare. Hon har utbildning i Nonviolent Communication, ett förhållningssätt och en kommunikationsmodell som Sylvia använder i sitt arbete och författarskap. Sedan 1997 driver hon det egna företaget Amadora med inriktning på samtal, handledning och föreläsningar, samt sedan några år tillbaka även författarskap. Mer information finns på www.sylvialidennordlund.se

Suppleanter:

Inga Johansson
ingajohansson50@gmail.com
Styrelsemedlem i Svenska Esperanto Institutet.
Medlem i SAT, Sennacieca Asocio Tutmonda, dvs det esperantoförbund som verkar för en värld utan nationella gränser
samt SLEA, Svenska Arbetar Esperantisterna.
Pensionär sedan 2017. Arbetat i över 25 år i Statsbiblioteket och dess filialer. Samarbetat med ett antal studieförbund i Alingsås och Göteborg.
Hjälpt till vid några världskongresser, t.ex. 1976 (SAT) och 2003 (UEA).
Medlem i föreningar Ta i Hand och Pasporta Servo.

Brittmo Bernhardsson
bibe.bernhardsson@gmail.com
Fil.kand i litteraturhistoria, konsthistoria, pedagogik och psykologi
Tidigare yrkesverksam inom kultursektorn bl a som kultur- och fritidschef
och projektledare för kultur-och medieproduktion hos Business Region Göteborg
Aktiv i ett flertal föreningar. Var en av grundarna till Music Against Violence och varit dess ordförande i flera år.

Här finner ni presentation av styrelsen, föreningens Stadgar, Protokoll konstituerande medlemsmöte och Konstituerande styrelsemöte från den 6 februari 2018.

Här är vårt informationsblad: Informationsblad