Om oss

STYRELSEN:

Karin Utas Carlsson, ordförande
karin.utas.carlsson@telia.com
0760 30 86 00
Pensionerad skolläkare, fil.dr. pedagogik 1999. Avhandling om konflikter och fredsundervisning. Kurser i dramapedagogik, Nonviolent Communication och Collaborative Proactive Solutions. Utbildad i medling. Personalutvecklare i konflikthantering vid förskola, skola och fritidshem. Fredsaktivist. Publikationer se www.laraforfred.se/kontakt  

Ianthe Holmberg, sekreterare 
ianthe.holmberg@telia.com
0702 82 90 80
Pensionerad lärare
Ordf. Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Aktiv i Fredsam Gbg

Monica Engvall, kassör
monica.engvall@gmail.com
070-938 53 53‬
Tandläkare, odont.dr. Aktiv i nätverket Yrkesgrupper mot kärnvapen, Fredens hus och andra fredsgrupper knutna till Fredsam Gbg.

 

Sivan Brifkani
sivanbrifkani@yahoo.com

 

 

Begard Yunis
begardy@hotmail.com

Kassör

 

 

 

Sia Tavakoli

sias666@gmail.com 

Här är vårt informationsblad: Informationsblad

Här finner ni presentation av styrelsen, föreningens Stadgar, Protokoll konstituerande medlemsmöte och Konstituerande styrelsemöte från den 6 februari 2018.

Årsmöte 22-03-20 Se under menyn Aktiviteter

Protokoll årsmöte 2022-03-20

Verksamhetsberättelse FHG 2021 bilaga 1

Balans- och resultaträkning FHG 2021, bilaga 2

MOTION årsmöte 2022 FHG, bilaga 4

Vi hade lagt en motion tidigare. Den byttes ut före årsmötet. Den hade föreslagit nedläggning av föreningen med extra möte för slutlig nedläggning i juni, men den återkallades och denna, bilaga 4, antogs.

Budget FHG 2022, bilaga 5

Revisionsrapporten har vi bara på papper och som foto.

Årsmöte 21-03-29

2021-03-29 Protokoll årsmöte 2021 Fredens Hus Göteborg

Budget 2021

Dagordning, reviderad, årsmöte 2021 FredensHus Göteborg

Verksamhetsberättelse 2020 FHG

Förenklat Årsbokslut 2020

Verksamhetsplan 2021

Valberedningens rapport inför årsmötet FREDENS HUS

Årsmöte 20-09-26

Vi har haft ett försenat (pga Corona) årsmöte den 26 september. Föredrag hälls av jonas Pertoft vice ordförande fredens Hus Uppsal: Protokoll årsmöte Fredens Hus Göteborg 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE årsmöte Fredens Hus Göteborg Förenklat Årsbokslut 2019, 200202

Verksamhetsplan 2020 FHG

Föredrag Uppsala Fredens Hus

Vi har haft årsmöte den 11 mars 2019.Verksamhetsberättelse FHG, Förenklat Årsbokslut 2018, 190221, Verksamhetsplan Fredens Hus Göteborg 2019, Budget Fredens Hus Göteborg 2019, Protokoll Årsmöte Fredens Hus Göteborg 11 mars 2019, Protokoll konstituerande styrelsemöte 11 mars -19.

Här finner ni presentation av styrelsen, föreningens Stadgar, Protokoll konstituerande medlemsmöte och Konstituerande styrelsemöte från den 6 februari 2018.