Referat

Konstruktiv konflikthantering – workshop utifrån Pat Patfoorts likvärdighetsmodell, den 15 oktober 2019

Kajsa Svensson i Fredens Hus Göteborg

Vad är fredskultur och hur tränar man ickevåld?
Tomas Magnusson och Per Herngren, den 17 sept. -19

Ett språk för livet – en metod för att skapa kontakt
Föredrag den 3 sept. -19 av Sylvia Lidén Nordlund

Ockupationen av Palestina. Hur ser den ut?
Tove Thunander 16 april -19