Referat

Om Uppsala Fredens Hus. Jonas Pertofts föredrag under årmötet den 26 september. Referat

Föredrag Uppsala Fredens Hus

GESTALTTERAPI – Vad innebär det?

ATT GE SIG IVÄG OCH KOMMA TILL ETT NYTT LAND

 

Vad och hur man gör för att bli en del av det nya samhälle man har hamnat i
Seminarium med författaren Marina Andersson till Boken Farväl! Välkommen hem (2013)

 

Konstruktiv konflikthantering – workshop utifrån Pat Patfoorts likvärdighetsmodell, den 15 oktober 2019

Kajsa Svensson i Fredens Hus Göteborg

Vad är fredskultur och hur tränar man ickevåld?
Tomas Magnusson och Per Herngren, den 17 sept. -19

Ett språk för livet – en metod för att skapa kontakt
Föredrag den 3 sept. -19 av Sylvia Lidén Nordlund

 

Ockupationen av Palestina. Hur ser den ut?
Tove Thunander 16 april -19