CENTRALT I GÖTEBORG

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fem organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet. 

FN-konventionen för ett internationellt förbud mot kärnvapen – rösta på Göteborgsförslaget!

Den 7 juli 2017 röstade 122 stater i FN för ett internationellt förbud mot kärnvapen. Kärnvapenländerna och NATO-länder (förutom Nederländerna som röstade emot) bojkottade förhandlingarna. Sverige var med i förhandlingarna och röstade för förbudet. ICAN, den stora internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, fick 2017 Nobels fredspris för sitt arbete som ledde till avtalet. Nu måste 50 stater  ratificera det för att det ska bli internationell lag. För närvarande (27 sept. -19) har 32 stater ratificerat avtalet och 79 regeringar signerat det. Det återstår alltså 18 ratificeringar och Sveriges röst som EU-stat är viktig. Österrike har som EU-stat ratificerat avtalet.

ICAN har uppmanat städer i länder som ej skrivit under avtalet att påverka sina regeringar till att göra det. Detta kallas Cities Appeal. Städer som Olso, Paris och Barcelona har undertecknat Cities Appeal och nu uppmanar Tomas Magnusson (och vi andra i fredsrörelsen) Göteborg att göra sammaledes. Vi gör det via Göteborgsförslaget. 200 namn behövs före den 24 december. Direktlänk för att stödja förslaget finns här: 
https://goteborg.se/wps/portal/gbgaktuellaforslag?DFR=%7B%22ItemId%22%3A953%7D.

En god idé är att använda sociala medier. Delningsfunktionerna hittar du när du öppnar förslaget på Göteborgsförslagets webbsida Aktuella förslag.

Givetvis måste den som stöder förslaget vara röstberättigad till Göteborgs kommunfullmäktige.

När avtalet blivit internationell lag gäller det för de stater som ratificerat det. Då kan kärnvapenfria stater och  civilsamhället utnyttja det för att t ex påverka banker, försäkringsbolag och andra investerare att inte investera i företag som producerar delar till kärnvapen. På många sätt kommer en internationell lag att pressa kärnvapenmakterna att rusta ned. 

I ANGERED

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

VÄGBESKRIVNING: Adressen är Bredfjällsgatan 36, sektion G som vetter mot Hammarkullestationen (spårvagnar 4,8 och 9 mot Angered). Det är svårt att hitta via eniro. Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen. Gå RAKT FRAM från denna entré (under kungakronan) gå c:a 100 meter (till höger ligger Folkets hus, till vänster Parkleken och efter den en basketbollplan) Rakt fram ligger då två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen (gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. I sektion L ligger expeditionen, G ligger något ytterligare till vänster. (Bredfjällsgatan går på andra sidan av huset.) Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). 

HÖSTPROGRAMMET JÄMNA TISDAGSKVÄLLAR i Aktivitetshuset Hammarkullen
Övriga aktiviteter se nedan!

Tisdagskvällar jämna veckor  kl. 19.00-21.00 den 3 september till 10 december.

Kostnad: Föreningen bjuder. Enkelt fika.

Vartefter kommer även affischer till respektive program läggas in.

Höstprogrammet Fredens Hus Göteborg, Hammarkullen. fr o m tisd. 1 okt.-19. Affisch

Här finns hela höstprogrammet tisdagskvällar med tillägg för webben. De program som har passerat finns med i denna sammanställning. Referat skrivs in under men Referat.

Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg uppdat. 10 sept.

Arrangör: Fredens Hus Gbg i samarbete med SENSUS

DRAMA OCH KONFLIKTHANTERING I SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET – föreläsning och praktisk workshop Inställt pga sjukdom och flyttad till den 10 dec.

I STÄLLET REKOMMENDERAS föredrag om Kurderna, Viktoriahuset, Linnégatan 21., rum 304, invid samlingssalen. kl 18.00 tisdagen den 12 nov.

Kurdernas situation i Syrien, Turkiet, Irak och Iran    
Diako Sheikh och Rafik Incer berättar och förklarar        
Tid: Tisd 12 nov kl 18-20
Plats: Fredsrummet – rum 304 i Viktoriahuset, Linnegatan 21 (ingång under trappan till Hagabion. Portelefon: 304C 
Arrangör: Svenska Freds ​

INGRIPA I HÄRSKARTEKNIKER – vi övar olika tekniker för att ingripa mot mobbning, sexism och rasism

TID: den 26 nov. kl 19.00 – 21.00

PLATS: Fredens Hus Gbg, Aktivitetshuset i Hammarkullen, bottenplanet ingång G, vetter mot Hammarkullestationen (gå ej runt huset till Bredfjällsgatan). Se vid behov också vägbeskrivning högre upp under I ANGERED

Under kvällen hjälper oss vår tränare Per Herngren att i korta rollspel hitta metoder där vi ingriper mot härskartekniker. Problemområdena vi arbetar med är mobbning, sexism och rasism.

Per är tränare i civilkurage, ickevåld och konflikthantering. Han har varit utsedd till Årets folkbildare i Sverige. War Resisters International har valt honom till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Per har skrivit 10 böcker och är översatt till flera språk.

Fritt inträde.

Enkelt fika

Arr.: Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS. Affisch kommer snart.

REFERAT AV KAJSA SVENSSONS WORKSHOP FINNS NU INFÖRT UNER MENYN REFERAT