CENTRALT I GÖTEBORG

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fem organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Föreningen har haft årsmöte och antagit verksamhetsberättelse, årsbokslut, budget och verksamhetsplan. Detta finns att ladda ned längst ned i menyn Om oss. 

I ANGERED

Fredens Hus Göteborg 36-38 har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

I Aktivitetshuset i Hammarkullen, kurser, föreläsningar, seminarier, träningar. Konsultverksamhet i skolor

I Aktivitetshuset i Hammarkullen ges korta kurser och workshops i konflikthantering och medling. VI kommer att ha verksamhet tisdagar jämna veckor kl 19.00-21.00 hela höstterminen. Vi har avslutat aktiviteterna för den här terminen och för sommaren. Vi kommer att börja igen den 3 september.

Adressen är Bredfjällsgatan 36-38, sektion G. Det är svårt att hitta via eniro. VÄGBESKRIVNING: Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen för spårvagnar. Gå RAKT FRAM från denna entré under kungakronan, gå  c:a 100 meter. Du har då Folkets hus till höger och Parkleken med lekpar till vänster. Rakt fram ligger två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen (gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. I ingång L ligger expeditionen, G ligger något ytterligare till vänster. Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). Då ser man Hammarkullestationen rakt fram och till höger på en vägg finns karta över området. Folkets hus utmärkes med A och B, Parkleken med P.

Samarbete med skolor sker. Vi utvecklar dessa, liksom kontakter med andra föreningar, också de som verkar i i Aktivitetshuset i Hammarkullen. 

För närvarande bedriver vi konsultverksamhet i träning i konflikthantering och medling i mellanstadiet i Gårdstensskolan.

För hösten planeras medlingsutbildning för personalen i Vättleskolan.

Vi samarbetar med föreningen Fjärilen i Aktivitetshuset.

Spelet Your Move (se nedan).

Träning i medling, också skolmedling, erbjuds

Karin Utas Carlsson är utbildad i medling i Center for Konfliktløsning i Danmark. Angående kompetens se menyn Om oss. 

Just nu ger vi ingen kurs men erbjuder sådana efter att intresse visats. Vi ger kurs i Aktivitetshuset i Hammarkullen, eller på önskad plats, t.ex.i skola eller förening. Träning för pedagoger och annan personal på skolor är högprioriterat.

Det interaktiva spelet Your Move och träning i hantering av konflikter, även medling

Det interaktiva spelet Your Move av Andrea Hvistendahl kommer att kunna utnyttjas vid träning i analys och god konflikthantering. Se litet av spelet använt i Irak av Andrea länk: https://vimeo.com/92772626.

Här finns litet information om spelet “Your Move”. Spelet Your Move.Beskrivning

Fredens Hus Göteborg erbjuder träningstillfällen efter intresse och anmälan till karin.utas.carlsson@telia.com eller 0760 30 86 00. Arbetet kan ske antingen i Aktivitetshuset i Hammarkullen eller i skolor eller på andra platser efter överenskommelse.

Karin berättar om spelet för en liten grupp:

Forgiveness/Försoning, en utställning från Fredens Hus Uppsala    

Utställningen Forgiveness eller Försoning finns på nätet, fotograferad (givetvis med tillstånd): www.laraforfred.se/skola/konflikthantering/forsoning. Till den finns en broschyr som gör berättelserna fylliga. För att kompensera för att vi har endast ett fåtal broschyren har vi utifrån de 16 berättelserna skrivit komplement till utställningen. Där finns ytterligare information om de olika fallen och där finns användbara citat.

Eftersom utställningen är på engelska finns här översättning. Utställningen Forgiveness eller Försoning.Svenska.

Delar av utställningen kan användas vid föredrag om försoning och förlåtelse. Då utnyttjas nätet och projektor.

PLANEN FÖR HÖSTTERMINEN KOMMER ATT INFÖRAS HÄR VARTEFTER DEN VÄXER FRAM

………………………………………………..

Genomförda aktiviteter med referat

Ockupationen av Palestina. Hur ser den ut?

Det här föredraget hölls den 16 april -19 av Tove Thunander. Tove har varit följeslagare i 3 månader i Västbanken med Följeslagarprogrammet (internationellt förkortat EAPPI). Programmet syftar till att bevaka brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, samt fungera som skyddande närvaro på Västbanken. Föreläsningen är en ögonvittnesskildring om hur det ser ut på Västbanken och beskriver hur människor påverkas av ockupationen. Ett referat av föredraget finns här: Ockupationen av Palestina

Se ett resebrev att Tove Thunander: https://foljeslagarprogrammet.se/?s=Tove+Thunander