CENTRALT I GÖTEBORG

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fem organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet. 

FN-konventionen för ett internationellt förbud mot kärnvapen – rösta på Göteborgsförslaget!

Den 7 juli 2017 röstade 122 stater i FN för ett internationellt förbud mot kärnvapen. Kärnvapenländerna och NATO-länder (förutom Nederländerna som röstade emot) bojkottade förhandlingarna. Sverige var med i förhandlingarna och röstade för förbudet. ICAN, den stora internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, fick 2017 Nobels fredspris för sitt arbete som ledde till avtalet. Nu måste 50 stater  ratificera det för att det ska bli internationell lag. För närvarande (27 sept. -19) har 32 stater ratificerat avtalet och 79 regeringar signerat det. Det återstår alltså 18 ratificeringar och Sveriges röst som EU-stat är viktig. Österrike har som EU-stat ratificerat avtalet.

ICAN har uppmanat städer i länder som ej skrivit under avtalet att påverka sina regeringar till att göra det. Detta kallas Cities Appeal. Städer som Olso, Paris och Barcelona har undertecknat Cities Appeal och nu uppmanar Tomas Magnusson (och vi andra i fredsrörelsen) Göteborg att göra sammaledes. Vi gör det via Göteborgsförslaget. 200 namn behövs före den 24 december. Direktlänk för att stödja förslaget finns här: 
https://goteborg.se/wps/portal/gbgaktuellaforslag?DFR=%7B%22ItemId%22%3A953%7D.

En god idé är att använda sociala medier. Delningsfunktionerna hittar du när du öppnar förslaget på Göteborgsförslagets webbsida Aktuella förslag.

Givetvis måste den som stöder förslaget vara röstberättigad till Göteborgs kommunfullmäktige.

När avtalet blivit internationell lag gäller det för de stater som ratificerat det. Då kan kärnvapenfria stater och  civilsamhället utnyttja det för att t ex påverka banker, försäkringsbolag och andra investerare att inte investera i företag som producerar delar till kärnvapen. På många sätt kommer en internationell lag att pressa kärnvapenmakterna att rusta ned. 

I ANGERED

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

VÄGBESKRIVNING: Adressen är Bredfjällsgatan 36, sektion G som vetter mot Hammarkullestationen (spårvagnar 4,8 och 9 mot Angered). Det är svårt att hitta via eniro. Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen. Gå RAKT FRAM från denna entré (under kungakronan) gå c:a 100 meter (till höger ligger Folkets hus, till vänster Parkleken och efter den en basketbollplan) Rakt fram ligger då två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen (gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. I sektion L ligger expeditionen, G ligger något ytterligare till vänster. (Bredfjällsgatan går på andra sidan av huset.) Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). 

HÖSTPROGRAMMET JÄMNA TISDAGSKVÄLLAR i Aktivitetshuset Hammarkullen
Övriga aktiviteter se nedan!

Tisdagskvällar jämna veckor  kl. 19.00-21.00 den 3 september till 10 december.

Kostnad: Föreningen bjuder. Enkelt fika.

Vartefter kommer även affischer till respektive program läggas in.

Höstprogrammet Fredens Hus Göteborg, Hammarkullen. fr o m tisd. 1 okt.-19. Affisch

Här finns hela höstprogrammet tisdagskvällar med tillägg för webben. De program som har passerat finns med i denna sammanställning. Referat skrivs in under men Referat.

Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg uppdat. 10 sept.

Arrangör: Fredens Hus Gbg i samarbete med SENSUS

DRAMA OCH KONFLIKTHANTERING I SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN – föreläsning och träning

TID: den 10 dec. kl 19.00 – 21.00

PLATS: Fredens Hus Gbg, Aktivitetshuset i Hammarkullen, bottenplanet ingång G, vetter mot Hammarkullestationen (gå ej runt huset till Bredfjällsgatan). Se vid behov också vägbeskrivning högre upp under I ANGERED

Fritt inträde.

Margret Lepp, professor vid Göteborgs universitet, sjuksköterska och dramapedagog, har tillsammans med Anita Grünbaum skrivit den uppskattade boken DRACON i skolan. DRACON står för Drama and Conflict Management. Nu har en ny bok om det internationella projektet utkommit.

Margret är gruppledare för forskargruppen Vårdpedagogik och Vårdledarskap vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är en av grundarna till European Network of Nursing Academies (ENNA) som grundades 2007 med deltagare från åtta Europeiska länder, se www.en-na.eu

År 2016 blev hon utsedd till Adjunct Professor vid School of Nursing and Midwifery, Griffith University, Australien, och år 2019 blev hon utsedd till Visiting Professor vid Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Professor Lepp har en omfattande publikation inom Vård, Drama och Lärande.

Enkelt fika

Arr.: Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS.

REFERAT AV KAJSA SVENSSONS WORKSHOP OCH MARINA ANDERSSONS SEMINARIUM FINNS NU INFÖRDA UNDER MENYN REFERAT. Referat av Per Herngrens seminarium den 26 nov. kommer.