CENTRALT I GÖTEBORG

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fem organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Föreningen har haft årsmöte och antagit verksamhetsberättelse, årsbokslut, budget och verksamhetsplan. Detta finns att ladda ned längst ned i menyn Om oss. 

I ANGERED

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

I Aktivitetshuset i Hammarkullen, kurser, föreläsningar, seminarier, träningar, konsultverksamhet i skolor

I Aktivitetshuset i Hammarkullen ges korta kurser och workshops i konflikthantering och medling. VI kommer att ha verksamhet tisdagar jämna veckor kl 19.00-21.00 hela vårterminen. Adressen: Bredfjällsgatan 36, sektion G. Svårt att hitta via eniro. VÄGBESKRIVNING Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen för spårvagnar. Gå RAKT FRAM under kungakronan med ljus, gå  c:a 100 meter. Du har då Folkets hus till höger och Parkleken till vänster. Rakt fram ligger två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen (gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. L är expeditionen, G något ytterligare till vänster. Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). Då ser man Hammarkullestationen rakt fram och till höger på en vägg finns karta över området. Folkets hus utmärkes med A och B, Parkleken med P

Samarbete med skolor sker. Vi utvecklar dessa, liksom kontakter med andra föreningar, också de som verkar i i Aktivitetshuset i Hammarkullen.

För närvarande konsultverksamhet i träning i konflikthantering och medling i mellanstadiet i Gårdstensskolan.

Spelet Your Move (se nedan).

Föreläsningar och seminarier av inbjudna personer och föreningar som också arbetar för en fredskultur.

OCKUPATIONEN I PALESTINA
Hur ser den ut?

När: Tisdag 16 april kl. 19.00 – 21.00
Var: Aktivitetshuset Hammarkullen   
Bredfjällsgatan 36-46, Bottenplan, Ingång G (Ingång mot Hammarkulletorget/stationen)

Med: Tove Thunander. Tove har varit följeslagare i 3 månader i Israel och Palestina med Följeslagarprogrammet (internationellt förkortat EAPPI). Programmet syftar till att bevaka brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, samt fungera som skyddande närvaro på Västbanken. Föreläsningen är en ögonvittnesskildring om hur det ser ut på Västbanken och beskriver hur människor påverkas av ockupationen.

Se ett resebrev att Tove Thunander: https://foljeslagarprogrammet.se/?s=Tove+Thunander

Fika
Gratis entré
Arrangör: Fredens Hus Göteborg.

OCKUPATIONEN I PALESTINA

Konflikthantering & Civilkurage. Kurs med Per Herngren

Tid: lörd -sönd 18-19 maj 10.00-17.00.

Plats: Göteborgs Universitet Chalmers,Hammarkulletorget 62B vån. 7, Hållplats “Hammarkullen” Göteborg. Ring 070-88 77 211 för att släppas in.

Pris: Totalt 1400 kr inkl fika nedsatt pga samarbeten.

Anmälan till studieförbundet Sensus

Full information, också för anmälan, finns på länken https://ickevald.net/perherngren/kurser

Per Herngren kommer att ge en kurs “Konflikthantering & Civilkurage” också den 19-20 oktober, samma plats. Finns annonserad på hans hemsida.

Träning i medling, också skolmedling, erbjuds

Karin Utas Carlsson är utbildad i medling i Center for Konfliktløsning i Danmark. Angående kompetens se menyn Om oss. 

Just nu ger vi ingen kurs men erbjuder sådana efter att intresse visats. Vi ger kurs i Aktivitetshuset i Hammarkullen, eller på önskad plats, t.ex.i skola eller förening. Träning för pedagoger och annan personal på skolor är högprioriterat.

Det interaktiva spelet Your Move och träning i hantering av konflikter, även medling

Det interaktiva spelet Your Move av Andrea Hvistendahl kommer att kunna utnyttjas vid träning i analys och god konflikthantering. Se litet av spelet använt i Irak av Andrea länk: https://vimeo.com/92772626.

Här finns litet information om spelet “Your Move”. Spelet Your Move.Beskrivning

Fredens Hus Göteborg erbjuder träningstillfällen efter intresse och anmälan till karin.utas.carlsson@telia.com eller 0760 30 86 00. Arbetet kan ske antingen i Aktivitetshuset i Hammarkullen eller i skolor eller på andra platser efter överenskommelse.

Planer på bokkafé för fredsundervisning 

Högt på önskelistan står ett bokkafé. Professor Åke Bjerstedts dödsbo har donerat konflikt- och fredsundervisningslitteratur. Dessa behöver få ett hem. För närvarande finns böckerna, tidskrifterna och rapporterna hemma hos Karin. Längre in i framtiden hoppas vi på en egen lokal med riktigt bibliotek och kursverksamhet.

Forgiveness/Försoning, en utställning från Fredens Hus Uppsala    

Utställningen Forgiveness eller Försoning finns på nätet, fotograferad (givetvis med tillstånd): www.laraforfred.se/skola/konflikthantering/forsoning. Till den finns en broschyr som gör berättelserna fylliga. För att kompensera för att vi här har endast ett fåtal broschyren har vi utifrån de 16 berättelserna skrivit komplement till utställningen. Där finns ytterligare information om de olika fallen och där finns användbara citat.

Eftersom utställningen är på engelska finns här översättning. Utställningen Forgiveness eller Försoning.Svenska.

Delar av utställningen kan användas vid föredrag om försoning och förlåtelse. Då utnyttjas nätet och projektor.