CENTRALT I GÖTEBORG

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fem organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Föreningen har haft årsmöte och antagit verksamhetsberättelse, årsbokslut, budget och verksamhetsplan. Detta finns att ladda ned längst ned i menyn Om oss. 

I ANGERED

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

I Aktivitetshuset i Hammarkullen, kurser, föreläsningar, seminarier, träningar, konsultverksamhet i skolor

I Aktivitetshuset i Hammarkullen ges korta kurser och workshops i konflikthantering och medling. VI kommer att ha verksamhet tisdagar jämna veckor kl 19.00-21.00 hela vårterminen. Adressen: Bredfjällsgatan 36, sektion G. Svårt att hitta via eniro. VÄGBESKRIVNING Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen för spårvagnar. Gå RAKT FRAM under kungakronan med ljus, gå  c:a 100 meter. Du har då Folkets hus till höger och Parkleken till vänster. Rakt fram ligger två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen (gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. L är expeditionen, G något ytterligare till vänster. Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). Då ser man Hammarkullestationen rakt fram och till höger på en vägg finns karta över området. Folkets hus utmärkes med A och B, Parkleken med P

Samarbete med skolor sker. Vi utvecklar dessa, liksom kontakter med andra föreningar, också de som verkar i i Aktivitetshuset i Hammarkullen.

För närvarande konsultverksamhet i träning i konflikthantering och medling i mellanstadiet i Gårdstensskolan.

Spelet Your Move (se nedan).

Föreläsningar och seminarier av inbjudna personer och föreningar som också arbetar för en fredskultur.

DEN STORA FREDEN OCH DEN LILLA
Konflikter lokalt och globalt liknar varandra

Tisdag den 2 april kl. 19.00-21.00

Aktivitetshuset Hammarkullen, sektion G. Bredfjällsgatan 36-46, bottenplan.

Karin Utas Carlsson,ordf. Fredens Hus   Göteborg, fil. dr. i pedagogik, fredsundervisning: ”Mycket föll på plats för mig när jag utgick från människors behov också i politiken och samhällsbygget.” 

Vi får verktyg för våra liv OCH för fredsarbete.

Frågortill karin.utas.carlsson@telia.com

Kostnad: Gratis.

Arr.:Fredens Hus Gbg i samarbete med Fredsam, https://www.fredenshusgoteborg.se

DEN STORA FREDEN OCH DEN LILLA

Det interaktiva spelet Your Move och träning i hantering av konflikter, även medling

Det interaktiva spelet Your Move av Andrea Hvistendahl kommer att kunna utnyttjas vid träning i analys och god konflikthantering. Se litet av spelet använt i Irak av Andrea länk: https://vimeo.com/92772626.

Här finns litet information om spelet “Your Move”. Spelet Your Move.Beskrivning

Fredens Hus Göteborg erbjuder träningstillfällen efter intresse och anmälan till karin.utas.carlsson@telia.com eller 0760 30 86 00. Arbetet kan ske antingen i Aktivitetshuset i Hammarkullen eller i skolor eller på andra platser efter överenskommelse.

Planer på bokkafé för fredsundervisning 

Högt på önskelistan står ett bokkafé. Professor Åke Bjerstedts dödsbo har donerat konflikt- och fredsundervisningslitteratur som finns i 11 flyttlådor. Dessa behöver få ett hem. Kanske kan det bli ett tillfälligt hem i ett s k “Community Kitchen” som planeras i Aktivitetshuset. Om detta är inget beslutat ännu. Längre in i framtiden hoppas vi på en egen lokal med riktigt bibliotek och kursverksamhet.

Forgiveness/Försoning, en utställning från Fredens Hus Uppsala    

Utställningen Forgiveness eller Försoning lämnas nu tillbaka till Fredens Hus Uppsala.

Det går emellertid att använda utställningen som finns på nätet, fotograferad (givetvis med tillstånd): www.laraforfred.se/skola/konflikthantering/forsoning. Till den finns en broschyr som gör berättelserna fylliga. För att kompensera för att vi här har endast ett fåtal r broschyren har Karin utifrån de 16 berättelserna skrivit komplement till utställningen. Där finns ytterligare information om de olika fallen och där finns användbara citat.

Eftersom utställningen är på engelska finns här översättning. Utställningen Forgiveness eller Försoning.Svenska.

Under vecka 3 har utställningen visats i Vättleskolan i Angered, åk 7-9. Medverkande var kurator och specialpedagog samt lärare.