CENTRALT I GÖTEBORG

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fem organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet. 

I ANGERED

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

VÄGBESKRIVNING: Adressen är Bredfjällsgatan 36, sektion G som vetter mot Hammarkullestationen (spårvagnar 4,8 och 9 mot Angered). Det är svårt att hitta via eniro. Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen. Gå RAKT FRAM från denna entré (under kungakronan) gå c:a 100 meter (till höger ligger Folkets hus, till vänster Parkleken och efter den en basketbollplan) Rakt fram ligger då två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen (gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. I sektion L ligger expeditionen, G ligger något ytterligare till vänster. (Bredfjällsgatan går på andra sidan av huset.) Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). 

VÅRPROGRAMMET JÄMNA TISDAGSKVÄLLAR i Aktivitetshuset Hammarkullen
Övriga aktiviteter se nedan!

Tisdagskvällar jämna veckor  kl. 19.00-21.00 från den 21 januari

Kostnad: Föreningen bjuder. Enkelt fika.

Vartefter kommer även affischer till respektive program läggas in.

Vårprogrammet tisdagskvällar med tillägg för webben.  Referat skrivs in under men Referat.

VÅRPROGRAMMET 2020 tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg

Arrangör: Fredens Hus Gbg i samarbete med SENSUS

Feelgood-kommunikation: Samtal för samförstånd
med Sylvia Lidén Nordlund

Tid: Tisd. den 21 januari kl 19.00-21.00

Plats: Fredens Hus Göteborg, Aktivitetshuet i Hammarkullen, ingång G. Bredfjällsgatan 36 men observera att ingången vetter mot Hammarkullestationen, ej mot gatan. C:a 100 meter rakt fram från Hammarkullestationens entre´.

Seminarieledare: Sylvia Lidén Nordlund

Kvällens föreläsning handlar om att använda NVC, Nonviolent Communication, för att mötas och skapa samförstånd i stället för missförstånd. Många gånger pratar vi förbi varandra – såväl på arbetet, i skolan och i vårt privata liv med vänner och partner. NVC kan hjälpa oss att mötas på ett annat sätt, mer genuint utifrån våra känslor och behov. Att våga visa vår sårbarhet, tydligt uttrycka det vi behöver och dessutom lyssna till den andra och tillsammans försöka hitta lösningar som tillgodoser bådas behov är ett medel för att må bra i våra relationer.

Sylvia Lidén Nordlund är författare, föreläsare och oberoende tränare i NVC, också kallat Giraffspråket, utvecklat av Marshall Rosenberg. Sylvia kommer att använda och visa Marshall Rosenbergs modell för kommunikation; Nonviolent Communication (NVC) och de fyra stegen. Hon kommer att ge egna exempel och låta deltagarna träna på något moment inom NVC.

Fri entré. Alla välkomna!

VÅRPROGRAMMET 2020 tisdagskvällar FHG

För hemsidan tillägg:

NVC är en inre verktygslåda för att kommunicera på ett sätt som skapar kontakt och samförstånd. Förhållningssättet bygger på ömsesidighet och respekt med hjälp av en modell på fyra steg för att uttrycka oss – men även för att lyssna. För att få genuin kontakt med andra behöver vi lyssna inåt – på oss själva, våra känslor och våra behov. Vi behöver ta ansvar för att orden vi uttalar är ickeanklagande och ickedömande, så att den andra är beredd att lyssna utan att gå till motattack eller i försvarsställning. Vi behöver även vara genuint beredda att lyssna till den andra och ärligt visa oss i vår mänskliga sårbarhet för att skapa en kommunikation som undanröjer missförstånd och ger samförstånd oavsett om vi tycker lika eller inte. Våra åsikter är egentligen ointressanta medan vår vilja att mötas och förstå varandra är avgörande för om kommunikationen fungerar eller gnisslar.

Sylvia Lidén Nordlund driver företaget Amadora Books & Consulting AB med fokus på relationer, kommunikation och skrivande. Sylvia är fil. kand. i konflikthantering och författare. Romanen Allt det du måste gavs ut 2017. Genom mobbning på jobbet tvingas huvudpersonen Mia att skärskåda flera delar av sitt liv för att inse vad hon måste göra. Hon får stor hjälp av handledaren Walter som introducerar NVC i hennes arbetslag på förskolan där hon arbetar. I del två, Om du bara vågar (2018), möts Mia av nya utmaningar på ytterligare områden i livet. Båda böckerna finns utgivna som ljudböcker. Den tredje och sista delen, Det enda du behöver (2019) har försoning och acceptans som tema. Denna bok kommer som ljudbok i januari 2020.

Sylvia har medverkat med ett kapitel i antologin Mer än bara ord: på tal om framgångsrik kommunikation (2018).

REFERAT AV KAJSA SVENSSONS WORKSHOP OCH MARINA ANDERSSONS SEMINARIUM FINNS NU INFÖRDA UNDER MENYN REFERAT. Övriga referat är försenade.