CENTRALT I GÖTEBORG

Fredens Hus Göteborg samarbetar i Fredsam (www.fredsam.se). Fem organisationer i Fredsam hyr rum 304 i Viktoriahuset, Linnégatan 21 (samma hus som Folkets Bio/Hagabion. Där medverkar Fredens Hus Gbg i evenemang riktade till allmänheten men också internt i vissa fall. Kalendarium, se Fredsams hemsida.

Nu finns vi också på facebook, Fredens Hus Göteborg, direktlänk https://www.facebook.com/search/top/?q=fredens%20hus%20göteborg&epa=SEARCH_BOX. Klicka på “gilla” och dela så sprids information om vår verksamhet. 

I ANGERED

Fredens Hus Göteborg har aktiviteter i Aktivitetshuset i Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36  (mycket nära spårvagnshållplatsen). Vi arbetar också på uppdrag från skolor och föreningar. Aktiviteterna kommer att införas på denna hemsida och även, när de är för allmänheten, i www.fredsam.se/kalendarium.

VÄGBESKRIVNING: Adressen är Bredfjällsgatan 36, sektion G som vetter mot Hammarkullestationen (spårvagnar 4,8 och 9 mot Angered). Det är svårt att hitta via eniro. Vid Hammarkulletorget ligger entrén till Hammarkullestationen. Gå RAKT FRAM från denna entré (under kungakronan) gå c:a 100 meter (till höger ligger Folkets hus, till vänster Parkleken och efter den en basketbollplan) Rakt fram ligger då två 9-våningshus. Välj det till vänster! Där är på nedre våningen (gå ej runt huset) Aktivitetshusets sektioner. I sektion L ligger expeditionen, G ligger något ytterligare till vänster. (Bredfjällsgatan går på andra sidan av huset.) Om du åker bil finns parkering vid Hammarkulletorget (åk Hammarkullegatan). 

HÖSTPROGRAMMET JÄMNA TISDAGSKVÄLLAR i Aktivitetshuset Hammarkullen
Övriga aktiviteter se nedan!

Tisdagskvällar jämna veckor  kl. 19.00-21.00 den 3 september till 10 december.

Kostnad: Föreningen bjuder. Enkelt fika.

Programmet finns annonserat här intill i högra kommunen. Klicka på det så blir det läsbart! Kan laddas ned. Dessutom har vi lagt in en länk till det, en länk med ytterligare informationer. Den länken ser du här nedan. Vartefter kommer även affischer till respektive program läggas in.

Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg uppdat. 10 sept.

Arrangör: Fredens Hus Gbg i samarbete med SENSUS

VAD ÄR FREDSKULTUR OCH HUR TRÄNAR MAN ICKEVÅLD?
Tisdagen den 17 sept. kl. 19:00 – 21:00

Detta evenemang har varit. Referat kommer snart under menyn REFERAT.

Plats:Aktivitetshuset Hammarkullen, ingång G (vetter mot ingången till Hammarkullestationen), Bredfjällsgatan 36.

InträdeFritt
Fika

Tomas Magnussonär ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Göteborg. Han har varit verksam i svensk och internationell fredsrörelse sedan 1970-talet. Tomas ger en personlig beskrivning av fredskultur och ickevåld ur ett Göteborgs- och internationellt perspektiv.

Per Herngrenär en av Sveriges mest erfarna tränare i ickevåld, civilkurage och konfliktingripande. Sedan 1985 har han lett kurser i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. Han har varit utsedd till Årets Folkbildare i Sverige och har gett ut ett tiotal böcker på flera språk. Per kommer att leda övningar i fredskultur.

Arrangör:Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS

Vad är fredskultur och hur tränar man ickevåld? 17 sept. affisch

FORUMTEATER I FREDENS HUS GÖTEBORG
Tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 19.00-21.00

Plats: Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36, ingång G vetter mot Hammarkullestationen

Inträde: Fritt
Fika

”NOT IN MY BACKYARD” en forumteaterföreställning av och med personer med erfarenhet av hemlöshet, om den hemlöses utsatthet. 

Rättvis forumteater under sin ledare Gunnar Larsson.

Efter uppvärmning spelar gruppen upp sin egen forumteaterföreställning. Därefter får publiken hjälpa till att bryta de förtryckande situationerna i föreställningen samt vara delaktiga i en avslutande diskussion.

Arrangör: Fredens Hus Göteborg med stöd av SENSUS Forumteater Fredens Hus Göteborg 1 okt.

 

KONSTRUKTIV KONFLIKTHANTERING

Tid: Tisdagen den 15 oktober kl. 19.00-21.00
Plats: Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36, ingång G, obs. vetter mot Hammarkullestationen. Spårvagn 4, 8 och 9.
Inträde: Fritt. Fika.
Arrangör: Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS

I den här workshoppen kommer vi att undersöka hur vi kan hantera konflikter konstruktivt och  likvärdigt. Workshoppen är för dig som vill utmana vanliga reaktioner och pröva nya sätt att agera. Vi arbetar med en konflikthanteringsmodell utarbetad av den belgiska ickevåldstränaren Pat Patfoort. Modellen utgår ifrån att det är bra att vara olika och att när olikheter krockar behövs förståelse för både sig själv och den andre för att hitta en hållbar lösning.

Ledare för workshoppen:
Kajsa Svensson, teaterpedagog, driver InterAct som arbetar med mångfaldsfrågor, interkulturell kompetens och konflikthantering på arbetsplatser. 

Mer info om Kajsa Svensson och workshoppenfinns på Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg uppdat. 10 sept.

Tre tillfällen okt.-nov. Grundkurs MEDLING I SKOLAN – Träning och teorI

OBSERVERA I SENSUS´lokal.

Tid: Onsdagar kl. 18.00-21.00 den 2 okt., 30 okt. och  27 nov. -19.
Plats: Drottninggatan 30 i Sensus lokal
Kostnad: 250 kr inkl. kursboken och fika
Info och anmälan:  karin.utas.carlsson@telia.com
Sista anmälningsdag: 25 sept. begränsats antal platser. Först till kvarn…
Arr.: Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS

Vi har en vision att med mer kunskap i konstruktiv konflikthantering och medling kan skolan, hemmet och världen bli mindre våldsam och mer harmonisk. Barnen och de vuxna skulle få erfarenheter för livet.

Kursen riktar sig till skolpersonal – och föräldrar – som sett behov av förändring. När vi som tredje part går in och vill hjälpa barnen att lösa en konflikt dem emellan blir det lätt så att vi har en uppfattning om hur de ska göra – och inte göra – och vi säger det! Vi kanske t o m uppmanar dem att be om förlåtelse/ursäkt. Vi kanske tar ställning till problemet och, direkt eller indirekt, lägger skuld. På så vis ger vi inte parterna möjlighet att mötas i gemensam problemlösning, vi tar ifrån dem möjligheten till ökade insikter och utveckling.

Vår medlingsmetod bygger på frivillighet,förtroende och facilitering.Facilitering betyder att medlaren underlättar processen. Parterna får uttrycka sin verklighetsbild, sina känslor, behov och önskningar: De får hjälp att lyssna på den andre och gemensamt söka s k vinna-vinna-lösningar. Medlaren underlättar och stödjer dem.

Kursen lägger stor vikt vid träning i rollspel av fiktiva, realistiska medlingssituationer.

Kursledare: Karin Utas Carlsson, fil dr i fredsundervisning, f d skolläkare med dansk utbildning i medling. Se här under Om oss och www.laraforfred.se/kontakt.

Kursbok: K. Utas Carlsson, A. Rosenberg Kimblad ”Hantera konflikter och förebygg våld.”

Grundkurs medling i skolan

Se också https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/grundkurs-medling-i-skolan-traning-och-teori-179093/

29 sept. FÖR FRED LOKALT OCH GLOBALT Fredens Hus Göteborg presenterar sig i Kulturhuset Blå Stället i Angered

Tid: Söndagen den 29 sept. kl. 13:00 -15:30

Plats: Stora Scenen, Blå Stället, Angered

Inträde: Fritt

Fika till försäljning

Arrangörer: Blå Stället och Fredens Hus Göteborg.

FÖR FRED – LOKALT OCH GLOBALT

Fredens Hus Göteborgverkar för en fredskultur lokalt och globalt och vill vara en samlingsplats för individer, grupper och organisationer som på olika sätt – på olika nivåer – bidrar till ett samhälle utan våld. Det finns alternativ till våld och militarism. Välkommen på en eftermiddag med tal, bild och musik.

Medverkande:
Gästspel med kören Motvals.
Karin Utas Carlsson, ordförande Fredens Hus Göteborg, berättar om föreningen, dess samarbetspartners och höstens program.
Bertil Gustafsson, konstnär och fredsaktivist talar om kärnvapen. Fredsgudinnan Nuclear Disarmament. Ny skulptur i Göteborg.

PAUS Fika till försäljning. Litet bokbord med informationsblad.  

Gunnar Larsson, ledare för Rättvis forumteater berättar och visar hur de i sitt arbete använder forumteater för hemlösa. 
IdaLisa Wiik ordförande i Vardagens Civilkurage, Göteborg, berättar och demonstrerar sin verksamhet. (IdaLisa ersätter Per Herngren som tidigare annonserats för denna del av programmet.) Vi är mycket glada över att se Vardagens Civilkurage som en samarbetspartner i Fredens Hus Göteborg.

29 sept. Blå Stället FÖR FRED LOKALT OCH GLOBALT affisch

5 okt. Kulturvandring i Hammarkullen, Fredens Hus Gbg

Tid:  Lördagen 5/10 kl. 12.00 – 17.30 
Inträde: fritt
Arrangör: Blå Stället och Fredens Hus Göteborg.www.fredenshusgoteborg.se/aktiviteter

12.00 – 17.30 Ordföranden i Fredens Hus Göteborg, Karin Utas Carlsson, finns på plats och berättar om föreningens arbete och visar utställning om vad föreningen står för. Samtal med besökande under dagen. Litet bokbord.

Inbjudna medverkande:

12.30 Berthas systrarsjunger fredssånger

kl.13.00 – 14.00 Rättvis forumteater under sin ledare Gunnar Larsson.Efter uppvärmning spelar gruppen upp sin egen forumteaterföreställning Not in my backyard om den hemlöses utsatthet. Därefter får publiken hjälpa till att bryta de förtryckande situationerna i föreställningen samt vara delaktiga i en avslutande diskussion.

 15.30 Försoning. Karin Utas Carlsson visar bilder ur utställningen med samma namn och samtalar med publiken om förlåtelse, försoning och konstruktiv konflikthantering.

Kulturvandring Hammarkullen, Fredens Hus Gbg 5 okt.

*****

I Aktivitetshuset i Hammarkullen, kurser, föreläsningar, seminarier, träningar. Konsultverksamhet i skolor

I Aktivitetshuset i Hammarkullen ges korta kurser och workshops i konflikthantering och medling. VI kommer att ha verksamhet tisdagar jämna veckor kl 19.00-21.00 hela höstterminen (se ovan). 

Samarbete med skolor sker. Det handlar om konsultverksamhet i medling i skolan, ingripande i förtryckande beteende, fredsundervisning, Collaborative Proactive Solutions (CPS) om intresse finns. Vi utvecklar metoderna och kontakter med andra föreningar, t ex Vardagen civilkurage. 

Vi samarbetar med föreningen Fjärilen i Aktivitetshuset.

Spelet Your Move (se nedan).

Träning i medling, också skolmedling, erbjuds

Karin Utas Carlsson är utbildad i medling i Center for Konfliktløsning i Danmark. Angående kompetens se menyn Om oss. 

Just nu ger vi ingen kurs men erbjuder sådana efter att intresse visats. Vi ger kurs i Aktivitetshuset i Hammarkullen, eller på önskad plats, t.ex.i skola eller förening. Träning för pedagoger och annan personal på skolor är högprioriterat.

Det interaktiva spelet Your Move och träning i hantering av konflikter, även medling

Det interaktiva spelet Your Move av Andrea Hvistendahl kommer att kunna utnyttjas vid träning i analys och god konflikthantering. Se litet av spelet använt i Irak av Andrea länk: https://vimeo.com/92772626.

Här finns litet information om spelet “Your Move”. Spelet Your Move.Beskrivning

Karin berättar om spelet i föreningen Fjärilen

Fredens Hus Göteborg erbjuder träningstillfällen efter intresse och anmälan till karin.utas.carlsson@telia.com eller 0760 30 86 00. Arbetet kan ske antingen i Aktivitetshuset i Hammarkullen eller i skolor eller på andra platser efter överenskommelse.

Om några stycken skulle vilja lära sig använda spelet kan vi göra en liten kurs för det, en kurs där deltagarna får träna i användningen. Kontakta karin.utas.carlsson@telia.com

Forgiveness/Försoning, en utställning från Fredens Hus Uppsala    

Utställningen Forgiveness eller Försoning finns på nätet, fotograferad (givetvis med tillstånd): www.laraforfred.se/skola/konflikthantering/forsoning. Till den finns en broschyr som gör berättelserna fylliga. För att kompensera för att vi har endast ett fåtal broschyren har vi utifrån de 16 berättelserna skrivit komplement till utställningen. Där finns ytterligare information om de olika fallen och där finns användbara citat.

Eftersom utställningen är på engelska finns här översättning. Utställningen Forgiveness eller Försoning.Svenska.

Delar av utställningen kan användas vid föredrag om försoning och förlåtelse. Då utnyttjas nätet och projektor.

………………………………………………..

Genomförda aktiviteter med referat

Nu finns en meny Referat. Se denna! I Arkivmenyn finns gamla affischer.

 

Mer info om Kajsa Svensson och workshoppen finns på programmet för alla tisdagsaktiviteterna Höstprogrammet tisdagskvällar FHG, Hammarkullen med tillägg uppdat. 10 sept.

15 okt. Konstruktiv konflikthantering

KONSTRUKTIV KONFLIKTHANTERING

Tid: Tisdagen den 15 oktober kl. 19.00-21.00

Plats: Aktivitetshuset Hammarkullen, Bredfjällsgatan 36, ingång G, obs. vetter mot Hammarkullestationen. Spårvagn 4, 8 och 9.

Inträde:Fritt. Fika.

Arrangör:Fredens Hus Göteborg i samarbete med SENSUS

I den här workshoppen kommer vi att undersöka hur vi kan hantera konflikter konstruktivt och  likvärdigt. Workshoppen är för dig som vill utmana vanliga reaktioner och pröva nya sätt att agera. Vi arbetar med en konflikthanteringsmodell utarbetad av den belgiska ickevåldstränaren Pat Patfoort. Modellen utgår ifrån att det är bra att vara olika och att när olikheter krockar behövs förståelse för både sig själv och den andre för att hitta en hållbar lösning.

Ledare för seminariet:
Kajsa Svensson,teaterpedagog, driver InterAct som arbetar med mångfaldsfrågor, interkulturell kompetens och konflikthantering på arbetsplatser. 

Mer info om Kajsa Svensson och seminariet finns på www.fredenshusgoteborg.se/aktiviteter