ÅRSMÖTE FREDENS HUS GBG INSTÄLLT pga Corona

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 29/03/2020
13:00

Plats
rum 304 invid samlingsrummet, Viktoriahuset

Kategorier Inga Kategorier


Det stora som händer är att diskutera och besluta om stadgeändring så vår förening blir filial till Fredens Hus med säte i Uppsala. Endast medlemmar har rösträtt. Bankgiro: 113-5193. Årsavgift 100 kr. Organisation 200 kr.

Talare: Innan årsmötesförhandlingarna är styrelsemedlemmen Sven Åke Bylund i Fredens Hus Uppsala inbjuden att berätta om Fredens Hus och funderingar kring samarbete med oss om vi blir filial. Sven Åke Bylund kan komma att ersättas av någon annan då hans närvaro ännu endast är preliminär.

En motion föreligger från styrelsen. Det gäller förslag till ändring av stadgarna så att Fredens Hus Göteborg blir filial till Fredens Hus med säte i Uppsala, www.fredenshus.se/forening.

Detaljer ska utformas under året. Vårt organisationsnummer behåller vi. Bilaga 1 Motion. Bilaga 2 Våra stadgar vilka föreslås revideras t o m §1. Övriga bibehålls. Bilaga 3. Föreningen Fredens Hus’ stadgar (säte i Uppsala).

Medlem kan lägga motion (förslag) till årsmötet. Denna ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har den som är medlem i föreningen och har betalat årsavgift. Röstning kan inte ske genom ombud.

Medlemsavgift betalas till bankgiro 113-5193. 100 kr per år för individuellt medlemskap, 200 kr för organisationer.

Kontakt: karin.utas.carlsson@telia.com

VÅRPROGRAMMET 2020 från 31 mars Ant 7 mars

Dagordning, se bifogad fil med bilagor.

Kallelse till årsmöte FHGden 29 mars 2020 kl. 13.00 Viktoriahuset rum 304

Bilaga 1a Motion till årsmöte Fredens Hus Göteborg den 29 mars

Bilaga 1b Stadgar enl. förslag till årsmötet 29 mars -20 Fredens Hus Göteborg

Bilaga 2 Stadgar föreningen Fredens Hus Göteborg. 6 febr. -18

Bilaga 3 Stadgar Fredens Hus med säte i Uppsala

VERKSAMHETSBERÄTTELSE årsmöte Fredens Hus Göteborg

Förenklat Årsbokslut 2019, 200202