Årsmöte Fredens Hus Göteborg Zoom

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 29/03/2021
18:00 - 20:00

Plats

Kategorier Inga Kategorier


Budgetförslag 2021 (210304)Kallelse har skickats till medlemmarna den 21 februari. När vi har Zoomlänken skickas den till dem som anmält sig.

https://zoom.us/j/91453025986?pwd=SkExYmV2Nzk4N3RLY0JWalQ3UzBXQT09

Till medlemmarna i Fredens Hus Göteborg

Välkomna till årsmöte mån 29 mars kl. 18.00. digitalt via Zoom.

Se bifogad dagordning och verksamhetsberättelse för det gångna året. I ett senare mail kommer ekonomisk redogörelse, förslag till verksamhetsplan och budget samt valberedningens förslag. Motioner ska vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet. Styrelsen välkomnar motioner och förslag till verksamhet.

Anmälan till deltagande skickas till Ianthe.holmberg@telia.com. Länk sänds närmare tiden för årsmötet.

Pga pandemin har vi haft väldigt litet verksamhet under 2020 och fortfarande har alla begränsad rörelsefrihet. Den närmaste framtiden är oviss vad gäller smittspridning vilket givetvis påverkar vår planering. Under pandemin har dock kontakter knutits och befästs digital, vilka vi hoppas kunna vidmakthålla och utveckla.

En aktuell fråga är kontakten med Uppsala Fredens Hus. Tanken är att Fredens Hus Göteborg blir filial till Uppsalaföreningen där man nu börjat dryfta ett förslag om att skapa en stiftelse. Syftet med deras verksamhet stämmer mycket bra med vår. Det finns fördelar med att ingå i en etablerad riksorganisation med gott rykte, anställd personal och mycket material och aktiviteter. De har t ex många utställningar, varav vi tidigare hyrt en, ”Försoning”, för arbete i skolor.Vi har haft ett digitalt möte med Uppsalaföreningen och planerar vidare. Att göra något mer stabilt för att driva en utökad verksamhet i riket förefaller oss mycket intressant. Vi har tänkt fortsätta med samarbeten och verksamhet ungefär som förut men kunna utnyttja Uppsalas resurser bättre.

Glöm inte årsavgiften 100 kr!

Varje medlem är viktig för oss! Bankgiro: 113-5193 Fredens Hus Göteborg. Glöm inte att skriva avsändaren! Om någon ny anmäler sig finns formulär för detta på vår hemsida,www.fredenshusgoteborg.se. Om du inte vet om du har betalat för i år, kontakta kassören monica.engvall@gmail.com eller Karin, k.utas.carlsson@gmail.com.

Eftersom vi har ett digitalt möte hoppas vi att många kan delta.   .

Varma hälsningar

Styrelsen Fredens Hus Göteborg

Dagordning, reviderad, årsmöte 2021 FredensHus Göteborg

Verksamhetsberättelse 2020 FHG

Förenklat Årsbokslut 2020

Verksamhetsplan 2021

Budgetförslag 2021 (210304)

Valberedningens rapport inför årsmötet FREDENS HUS