Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 25/05/2021
18:00 - 20:00

Plats

Kategorier Inga Kategorier


Plats URL. Länk till mötet: https://us02web.zoom.us/j/83916412738?pwd=YnVmMzRyeGloTTlnK3M3YXp4WDRpUT09

Ingen anmälan. Ingen kostnad.

En arbetsgrupp i samverkan med Nätverket Folk och Fred inbjuder folkrörelseSverige och enskilda att delta i denna rikskampanj där vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen.

Talare: Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK. Ökar kärnvapenhotet?

Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. Varför behövs FN-konventionen?

Karin Utas Carlsson, Fredens Hus Göteborg. Kampanjen: bakgrund, syfte och vision. 

Moderator: Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, FMKK,

Den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN, erhöll 2017 Nobels Fredspris för sitt arbete som lett fram till avtalet den 7 juli 2017. Tyvärr har Sverige ännu inte signerat och ratificerat det. Över 50 stater har gjort det och den 22 januari  i år trädde avtalet i kraft och blev internationell lag. Den här lagen ger möjligheter att påverka världssamfundet och politiken. Läs mer om detta i www.laraforfred.se/fredsrorelsen/akutellt och samma hemsida Artiklar- Debatt/kärnvapen. Se gärna Röda Korsets faktablad https://www.laraforfred.se/wp-content/uploads/2021/05/faktablad-konvention-om-forbud-mot-karnvapen-svenska-roda-korset-jan-2021.pdf.

Ett antal enskilda personer och organisationer (freds-, miljö-, MR- ) har redan beslutat sig för att stödja ett upprop som utmynnar i ovan nämnda uppmaning till regering och riksdag. Under mötet kommer det slutliga uppropet att beslutas (små justeringar i brödtexten, ingen ändring i slutmeningen) och ny arbetsgrupp utses. Kampanjen kommer inte att konkurrera med de organisationer och nätverk som redan arbetar med frågan utan komplettera arbetet genom att sprida det till nya grupper och samordna det för ökad kraft och påverkan. Kontaktpersoner från olika organisationer finns och kommer att bli fler.

Läs inbjudningsbrev och Upprop: Kärnvapenförbud. Nu!

För Folk och Freds arbetsgrupp som tagit initiativet: Karin Utas Carlsson. Kontakt och svar på frågor: k.utas.carlsson@gmail.com, tel: 0760 30 86 00.

Observera att Nätverket för Kärnvapennedrustning arrangerar webinar den 19/5 kl. 18.00. Över 50 år med förväntningar på nedrustning av kärnvapen! 

Finns annonserat här i kalendariet.